Hľadaj

Vatican News
Pápež František počas príhovoru k predstaviteľom Lotyšska Pápež František počas príhovoru k predstaviteľom Lotyšska  (Vatican Media)

Príhovor pápeža predstaviteľom Lotyšska: Korene, ktoré sú v nebi

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka v Lotyšsku pri stretnutí s prezidentom Raimondsom Vējonisom, zástupcami politického a verejného života a diplomatickým zborom 24. septembra 2018 v Prezidentskom paláci v Rige.

Pán prezident, členovia vlády a zástupcovia štátnych inštitúcií, členovia diplomatického zboru a zástupcovia občianskej spoločnosti, drahí priatelia!

Ďakujem Vám, pán prezident, za Vaše milé slová na privítanie a za pozvanie na návštevu Lotyšska, ktoré ste mi odovzdali pri našom stretnutí vo Vatikáne. Som šťastný, že môžem byť vôbec po prvý raz v Lotyšsku i v tomto meste, ktoré, ako celá vaša krajina, zažilo ťažké sociálne, politické, ekonomické a duchovné zápasy, dôsledok niekdajších rozdelení a konfliktov, ktoré sa však dnes stalo jedným z hlavných kultúrnych, politických a námorných stredísk tohto regiónu. Vaši predstavitelia kultúry a umenia, najmä zo sveta hudby, sú dobre známi aj za hranicami vašej krajiny. A dnes som mal možnosť to oceniť aj pri mojom príchode na letisko. Povedané slovami žalmistu: „Môj nárek si obrátil na tanec“ (Ž 30,12). Lotyšsko, krajina „dainas“ – ľudových piesní, dokázala premeniť svoj smútok a bolesť na spev a tanec, a stala sa miestom dialógu a stretnutia a pokojného spolužitia, ktoré hľadí do budúcnosti.

Slávite storočnicu svojej nezávislosti, dôležitý moment pre život celej spoločnosti. Veľmi dobre poznáte cenu tejto slobody, ktorú ste si museli opakovane vydobyť. Slobody, ktorá sa stala možnou vďaka vašim koreňom, ktoré rada spomínala spisovateľka Zenta Maurina, ktorá inšpirovala mnohých z vás slovami: „Moje korene sú v nebi“. Bez tejto schopnosti dívať sa do výšky, obracať sa k vyšším obzorom, ktoré nám pripomínajú „transcendentnú dôstojnosť“ vlastnú každej ľudskej bytosti (porov. Príhovor v Európskom parlamente, 25. nov. 2014), by nebola možná obnova vášho národa. Táto duchovná schopnosť dívať sa dopredu, ktorá sa sprítomňuje v každodenných malých gestách solidarity, súcitu a vzájomnej pomoci, vás podporovala a poskytla vám potrebnú tvorivosť na vytváranie nových sociálnych procesov napriek prúdom redukcionizmu a vylúčenia, ktoré vždy ohrozujú štruktúru spoločnosti.

Mám radosť z vedomia, že dôležitou súčasťou týchto koreňov, ktoré konštituujú túto zem je Katolícka cirkev, v plnej spolupráci s ostatnými kresťanskými cirkvami, čo je znakom toho, ako sa dá budovať spoločenstvo aj napriek rozdielom. Deje sa to, keď ľudia majú motiváciu zanechať povrchné konflikty a vnímať sa navzájom vo svojej hlbšej dôstojnosti. Takto môžeme potvrdiť, že zakaždým, keď sa ako jednotlivci a komunity naučíme dívať za hranice našich vlastných záujmov, vzájomné porozumenie a úsilie sa pretavia do solidarity. A solidarita, chápaná v jej najhlbšom a najnáročnejšom zmysle, sa tak stáva spôsobom utvárania dejín v prostredí, kde konflikty, napätia a dokonca aj skupiny, ktoré boli kedysi považované za nepriateľské, môžu vyústiť do mnohotvárnej jednoty vytvárajúcej nový život (porov. Apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 228). Evanjelium, ktoré aj v minulosti sýtilo život vášho ľudu, môže rovnako dnes naďalej otvárať nové cesty ako čeliť aktuálnym výzvam, doceniť odlišnosti a predovšetkým podporovať spoločnú jednotu medzi všetkými.

Oslavy storočnice nám pripomínajú, aké je dôležité vážiť si slobodu a nezávislosť Lotyšska. Sú zaiste darom, ale aj úlohou pre všetkých. Pracovať na udržaní slobody znamená angažovať sa v integrálnom a integrujúcom rozvoji jednotlivcov i spoločenstva. Ak dnes môžeme oslavovať, je to vďaka mnohým, ktorí razili cestu, otvorili dvere k budúcnosti a zanechali vám ako dedičstvo tú istú zodpovednosť: otvárať dvere k budúcnosti a dbať, aby všetko slúžilo životu, vytváralo život.

A v tejto perspektíve na záver tohto stretnutia navštívime pamätník slobody, kde budú prítomné deti, mladí ľudia a rodiny. Pripomínajú nám, že „materinskosť“ Lotyšska, ktorú naznačuje aj motto tejto návštevy, sa odráža v schopnosti podporovať skutočne účinné stratégie zamerané viac na konkrétne tváre týchto rodín, starších ľudí, detí a mladých ľudí, než na prvenstvo ekonomiky pred životom. „Materinskosť“ Lotyšska sa prejavuje aj v jeho schopnosti vytvárať pracovné príležitosti, aby nikto nemusel stratiť korene pri budovaní svojej budúcnosti. Index ľudského rozvoja sa meria aj schopnosťou rásť a rozrastať sa. Rozvoj komunít sa nedeje a ani nemeria čisto len cez majetok alebo zdroje, ktorými disponujú, ale cez ich túžbu plodiť život a vytvárať budúcnosť. Toto je možné len do takej miery, ako sú zakorenené v minulosti, tvorivé v prítomnosti a majú dôveru a nádej v budúcnosť. A meria sa to podľa schopnosti obetovať sa a angažovať sa podľa príkladu predchádzajúcich generácií.

Pán prezident, drahí priatelia, na začiatku mojej púte v tejto zemi prosím Boha, aby naďalej sprevádzal, žehnal a dával prosperitu práci vašich rúk pre túto krajinu.

(Preklad: TV LUX v spolupráci so Slovenskou redakciou VR)

-dj, jb-

24 septembra 2018, 10:48