Hľadaj

Vatican News
Mapa pobaltských krajín Mapa pobaltských krajín 

Pápež pred svojou apoštolskou cestou pozdravil obyvateľov Pobaltia

Pápež František pozdravil prostredníctvom videoposolstva obyvateľov Litvy, Lotyšska a Estónska pred začiatkom jeho 25. apoštolskej cesty, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. - 25. septembra 2018.
Videoposolstvo pápeža Františka

Milí priatelia ,

deň pred mojou návštevou v pobaltských krajinách, Litve, Lotyšsku a Estónsku, túžim zaslať srdečný pozdrav všetkým vám, ktorí žijete v týchto krajinách. I keď prichádzam ako pastier Katolíckej cirkvi, chcem objať všetkých a ponúknuť posolstvo pokoja, dobrej vôle a nádeje do budúcnosti.

Moja návšteva sa kryje so 100. výročím nezávislosti vašich národov a samozrejme oceňuje všetkých tých, ktorých obety v minulosti umožnili slobodu v súčasnosti. Sloboda, ako vieme, je pokladom, ktorý musí byť neustále chránený a odovzdávaný novým generáciám ako vzácne dedičstvo. V časoch temna, násilia a prenasledovania, plameň slobody nehasne, ale vzbudzuje nádej v budúcnosť, v ktorej dôstojnosť darovaná Bohom každému človeku bude rešpektovaná a všetci sa budeme cítiť povolaní spolupracovať na budovaní spravodlivej a bratskej spoločnosti.

Dnes je tento zmysel pre solidaritu a službu v prospech spoločného dobra výsostne potrebný . Dúfam, že moja návšteva bude zdrojom povzbudenia pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí, inšpirovaní najhlbšími duchovnými a kultúrnymi hodnotami zdedenými z minulosti, pokojne pracujú na zmiernení utrpenia našich bratov a sestier, ktorí sa nachádzajú v núdzi a na podporu jednoty a harmónie v spoločnosti, na každom stupni.

Viem, že mnohí z vás intenzívne pracovali na príprave mojej návštevy a zo srdca vám ďakujem. Všetkých vás uisťujem o mojej blízkosti v modlitbe a udeľujem vám moje požehnanie. Prosím vás, modlite sa za mňa. Boh vás žehnaj!

-ab-

21 septembra 2018, 14:36