Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec počas audiencie s Oblátmi sv. Jozefa Svätý Otec počas audiencie s Oblátmi sv. Jozefa  (Vatican Media)

Poslušnosť voči Svätému Otcovi a Cirkvi ako aktuálny odkaz sv. Jozefa Marella

Láska a poslušnosť voči Petrovmu nástupcovi je zvlášť aktuálny odkaz pre dnešok, skonštatoval Svätý Otec František pri dnešnom stretnutí s členmi Generálnej kapituly Oblátov sv. Jozefa, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne.

Kongregáciu Oblátov sv. Jozefa založil pred 140 rokmi rodák z Turína, sv. Jozef (Giuseppe) Marello, ktorý bol veľkým ctiteľom sv. Jozefa. Ako biskup diecézy Acqui v roku 1878 založil inštitút zameraný na apoštolskú službu medzi mládežou a chudobnými. Bolo to obdobie veľkých osobností Cirkvi v Turíne: don Bosco, Cafasso, Cottolengo, Faà di Bruno, Murialdo. Sv. Jozefa Marella kanonizoval v roku 2001 sv. Ján Pavol II.

Svätý Otec František členom generálnej kapituly Oblátov sv. Jozefa pripomenul charizmu ich duchovného patróna:

„On prežíval s vernosťou a jednoduchosťou svoje povolanie ochrancu Márie a Ježiša. Bol blízko svojej manželke vo chvíľach radostných aj v tých ťažkých, a spolu s ňou si vytvoril nádherný dôverný vzťah s Ježišom, ktorého mal neustále pred očami.“

Členov „marelliánskej rodiny“ – oblátov, oblátky i pridružených členov a laikov –  pápež povzbudil v ich misii týmito slovami:

„Bohatí na pracovitú jednoduchosť sv. Jozefa, ste povolaní byť vo svete svedkami toho osobitného posolstva, potešujúcej dobrej správy, že Boh si do služby povoláva všetkých, a prednostne maličkých a z ľudského hľadiska biednych, na zasievanie a rozširovanie svojho kráľovstva.“

Pápež František pripomenul aj ďalší aktuálny odkaz svätého zakladateľa pre dnešok:

„Sv. Jozef Marello povzbudzoval svojich duchovných synov, aby dali na prvé miesto lásku a poslušnosť voči náuke a usmerneniam Svätého Otca. Vtedy to bola doba racionalizmu, neznášajúceho žiadnu duchovnú dogmu; naše časy sú dobou rozrastajúceho sa relativizmu, ktorý podmýva základy stavby viery a oberá o význam samotnú ideu kresťanskej vernosti. Je teda viac ako inokedy aktuálne poslanie vášho zakladateľa byť všade svedkami lásky a vernosti Kristovi a jeho Cirkvi.“

-ab-

31 augusta 2018, 15:48