Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec venoval Panne Márii vo svätyni Knock zlatý ruženec Svätý Otec venoval Panne Márii vo svätyni Knock zlatý ruženec  (Vatican Media)

V mariánskej svätyni Knock sa pápež František modlil za obete zneužívania

Prinášame v plnom znení príhovor Svätého Otca Františka pri modlitbe Anjel Pána v írskej národnej mariánskej svätyni Knock v nedeľu 26. augusta 2018. Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pápež František na diaľku pozdravil tých, čo sú v írskych väzniciach.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána vo svätyni Knock

„Drahí bratia a sestry, som rád, že som tu s vami. Som rád, že som tu s vami v dome nebeskej Matky. A vzdávam vďaku Bohu za príležitosť navštíviť v kontexte Svetového stretnutia rodín túto svätyňu, tak vzácnu írskemu ľudu. Ďakujem arcibiskupovi Nearymu a rektorovi, otcovi Gibbonsovi, za ich srdečné privítanie.

V Kaplnke zjavenia som do láskyplného príhovoru Panny Márie zveril všetky rodiny sveta a zvláštnym spôsobom tie vaše, írske rodiny. Panna Mária, naša Matka, pozná radosti i trápenia, ktoré sa zakusujú v každej domácnosti. Nesúc ich vo svojom nepoškvrnenom srdci, s láskou ich predkladá pred trón svojho Syna.

Na pripomienku mojej návštevy som priniesol ako dar ruženec. Viem totiž, aká je v tejto krajine dôležitá tradícia rodinnej modlitby ruženca. Radím vám: pokračujte v tejto tradícii! Koľko sŕdc otcov, matiek a detí už načerpalo útechu a silu v priebehu rokov tým, že meditovali nad účasťou Panny Márie na tajomstvách radosti, svetla, bolesti a slávy Kristovho života!

Mária je matka. Mária je naša matka, a je tiež Matkou Cirkvi. Jej dnes zverujeme putovanie veriaceho Božieho ľudu na tomto „smaragdovom ostrove“. Prosme, aby sa rodinám dostalo podpory v ich úsilí šíriť Kristovo kráľovstvo a ujímať sa tých najposlednejších spomedzi našich bratov a sestier. Vo vetre a búrkach, ktoré v našich časoch vyčíňajú, nech sú rodiny pevnými baštami viery a dobra, ktoré budú, podľa tých najlepších tradícií národa, odolávať všetkému, čo by chcelo znižovať dôstojnosť muža a ženy, stvorených na obraz Boží a povolaných k vznešenému cieľu večného života.

Návšteva mariánskej svätyne Knock

Nech Panna Mária hľadí s milosrdenstvom na všetkých trpiacich členov rodiny jej Syna. Modliac sa pred jej sochou, odovzdal som jej zvlášť všetky obete zneužívania zo strany členov Cirkvi v Írsku. Nikto z nás sa nemôže ubrániť dojatiu pri príbehoch maloletých, ktorí zažili zneužívanie, boli okradnutí o nevinnosť alebo boli oddelení od matiek, a s touto jazvou ponechaní napospas svojim bolestným spomienkam. Táto otvorená rana je pre nás výzvou, aby sme boli pevní a rozhodní v hľadaní pravdy a spravodlivosti.

Úpenlivo prosím Pána o odpustenie za tieto hriechy, za pohoršenie a za zradu, ktorých sa v Božej rodine dopustili mnohí. Prosím našu blahoslavenú Matku o príhovor za všetkých, ktorí zažili zneužívanie akéhokoľvek typu, a o utvrdenie každého člena kresťanskej rodiny v ráznom predsavzatí nedopustiť, aby sa takéto situácie ešte niekedy udiali. A tiež o príhovor za všetkých nás, aby sme vedeli postupovať vždy spravodlivo a napravili, nakoľko to závisí od nás, toľké násilie.

Moja púť tu v Knocku mi tiež umožňuje odovzdať srdečný pozdrav

milovanému ľudu Severného Írska. Hoci moja cesta na Svetové stretnutie rodín nezahŕňa návštevu Severu, uisťujem vás o mojej láske a mojej blízkosti skrze modlitbu. Prosím Pannu Máriu o podporu pre všetkých členov írskej rodiny, aby vytrvalo pokračovali ako bratia a sestry v diele zmierenia. S vďakou za ekumenický pokrok a významný posun v priateľstve a spolupráci medzi kresťanskými spoločenstvami prosím o to, aby všetci Kristovi učeníci sústavne napredovali v úsilí o pokrok mierového procesu a v budovaní harmonickej a spravodlivej spoločnosti pre deti dneška, či sú to kresťania, či moslimovia, či židia, či akejkoľvek viery: deti Írska.

S týmito úmyslami, i so všetkými tými, čo si nesieme v srdci, sa teraz obráťme na blahoslavenú Pannu Máriu v modlitbe Anjel Pána.“

Slová Svätého Otca väzňom

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec adresoval zo svätyne Knock osobitný pozdrav tým, čo sú vo väzniciach a odtiaľ sledujú jeho návštevu Írska:

„Chcel by som osobitne pozdraviť mužov a ženy, ktorí sa v tejto krajine nachádzajú vo väzení a zvlášť poďakovať tým z nich, čo mi napísali, keď sa dozvedeli, že mám prísť do Írska. Chcem vám povedať: som vám nablízku, veľmi nablízku. Uisťujem vás i vaše rodiny o mojej blízkosti a mojej modlitbe. Mária, Matka Milosrdenstva, nech nad vami bdie a posilňuje vás vo viere a nádeji. Ďakujem!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

26 augusta 2018, 12:37