Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec pri poludňajšom stretnutí s veriacimi Svätý Otec pri poludňajšom stretnutí s veriacimi  (ANSA)

Anjel Pána: Viera v Ježiša umožňuje konať Božie skutky

Príhovor pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána 5. augusta 2018, v 18. nedeľu liturgického obdobia Cez rok.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počas posledných nedieľ nám liturgia ukazovala obraz Ježiša, ako, plný nežnosti, ide v ústrety zástupom a ich potrebám. V dnešnom evanjeliovom príbehu (porov. Jn 6,24-35) sa perspektíva mení: teraz samotný zástup, ktorý Ježiš nasýtil, prichádza Ježiša hľadať, ide mu v ústrety. Avšak Ježišovi nestačí, že ho ľudia vyhľadávajú. Chce, aby ho ľudia i poznali. Chce, aby ho ľudia vyhľadávali a stretávali sa s ním pre niečo viac ako len pre okamžité uspokojenie si materiálnych potrieb.

Ježiš prišiel, aby nám priniesol niečo viac. Aby otvoril naše bytie širším horizontom než sú každodenné starosti o jedlo, oblečenie, kariéru a tak ďalej. Preto, obrátený k zástupu, im hovorí: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa“ (v. 26). Týmto nabáda ľudí k tomu, aby urobili krok vpred, aby sa pýtali na zmysel zázraku, a nielen aby z neho profitovali. Rozmnoženie chlebov a rýb je totiž znakom veľkého daru, ktorý dal Otec ľudstvu a ktorým je sám Ježiš!

On, pravý „chlieb života“ (v. 35), chce nasýtiť nielen telá, ale aj duše, dávajúc duchovný pokrm, ktorý dokáže utíšiť veľký hlad. Preto vyzýva zástup, aby sa nezháňal za takým pokrmom, čo nevydrží, ale za takým, čo ostáva pre večný život (porov. v. 27). Ide o pokrm, ktorý nám Ježiš dáva každý deň: jeho Slovo, jeho Telo, jeho Krv.

Zástup počúva Pánovu výzvu, ale nechápe jej zmysel – čo sa častokrát stáva i nám – a pýta sa ho: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ (v. 28). Tí, čo počúvajú Ježiša, si totiž myslia, že od nich žiada dodržiavanie prikázaní, aby mohli vidieť ďalšie zázraky akým bolo rozmnoženie chlebov. Ide tu o bežné pokušenie, keď sa náboženstvo chce zredukovať iba na dodržiavanie zákonov a keď sa chce premietať na náš vzťah s Bohom obraz vzťahu medzi sluhami a ich pánom: sluhovia musia plniť úlohy, ktoré im ich pán uložil, aby si získali jeho priazeň. Toto je nám všetkým známe.

Zástup chce preto od Ježiša vedieť, aké skutky má robiť, aby uspokojil Boha. Ježiš však dáva nečakanú odpoveď: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal“ (v. 29). Týmito slovami sa dnes Ježiš obracia aj na nás: Boží skutok nespočíva natoľko v „robení“ vecí, ako vo viere v toho, ktorého Boh poslal. Znamená to, že viera v Ježiša nám umožňuje konať Božie skutky. Ak vstúpime do tohto vzťahu lásky a dôvery s Ježišom, budeme schopní konať dobré skutky, preniknuté vôňou Evanjelia, pre dobro našich bratov v ich potrebách.

Pán nás vyzýva, aby sme nezabúdali, že ak je nutné mať starosť o chlieb, ešte dôležitejšie je pestovať vzťah s Ním, posilňovať našu vieru v Neho, ktorý je „chlebom života“, ktorý prišiel, aby zasýtil náš hlad po pravde, náš hlad po spravodlivosti, náš hlad po láske.

V tento deň, keď si pripomíname posviacku Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme, nech je nám Panna Mária, Salus populi romani [Záchrana rímskeho ľudu], oporou na našej ceste viery a nech nám pomáha s radosťou sa odovzdať do Božích plánov, ktoré má s naším životom.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mk, jb-

05 augusta 2018, 15:31