Hľadaj

Vatican News
VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE  (AFP or licensors)

Anjel Pána: Každý pokrstený je povolaný svedčiť o Evanjeliu

„Pokrstený človek, ktorý necíti potrebu ohlasovať Evanjelium, ohlasovať Ježiša, nie je dobrý kresťan“ – to sú slová Svätého Otca z jeho príhovoru pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 15. júla 2018. Pápež dnes veriacim pripomenul povolanie každého pokrsteného človeka vydávať svedectvo o Evanjeliu Ježiša Krista v rozličných oblastiach života, a to aj napriek možnosti neúspechu.

Zuzana Klimanová- Vatikán

Svätý Otec komentoval dnešné liturgické čítanie z Evanjelia podľa Marka (Mk 6, 7-13), v ktorom Ježiš vysiela apoštolov po dvoch na misiu. Evanjelium približuje misionársky štýl, ktorý sa podľa slov Petrovho nástupcu dá zhrnúť do dvoch bodov: „misia má centrum“, ktorým je Kristus a „misia má tvár“, ktorá „pozostáva z chudoby prostriedkov“.

Možný neúspech pri ohlasovaní Evanjelia je súčasťou misionárskej chudoby 

Dokonca aj skúsenosť neúspechu pri ohlasovaní je súčasťou misionárskej chudoby , vysvetlil Svätý Otec a dodal:

„Aj v tomto spočíva chudoba: skúsenosť neúspechu. Skúsenosť Ježiša, ktorý bol odmietnutý a ukrižovaný, predznamenáva osud jeho posla. Iba ak budeme zjednotení s ním, ktorý umrel a vstal z mŕtvych, podarí sa nám nabrať odvahu na evanjelizáciu.“

Kresťan je povolaný evanjelizovať – krst nás robí misionármi

Približne 15 tisíc pútnikom zídeným na Námestí sv. Petra Svätý Otec pripomenul povolanie každého kresťana ohlasovať Evanjelium Ježiša Krista:

„Táto evanjeliová epizóda sa týka i nás, a nielen kňazov, ale všetkých pokrstených, povolaných vydávať svedectvo o Kristovom Evanjeliu v rôznych oblastiach života. Aj pre nás sa toto misijné ohlasovanie stáva opravdivým len vtedy, keď vychádza zo svojho nemenného centra, ústredného bodu, ktorým je Ježiš. Nejde tu o iniciatívu veriacich jednotlivcov, či skupín a ani veľkých zhromaždení, ale o poslanie Cirkvi, ktorá je neodlučiteľne zjednotená so svojím Pánom. Žiaden kresťan neohlasuje Evanjelium „sám od seba“, ale iba ako ten, kto je poslaný Cirkvou, ktorá dostala tento mandát od samotného Krista. Práve krst nás robí misionármi. Pokrstený človek, ktorý necíti potrebu ohlasovať Evanjelium, ohlasovať Ježiša, nie je dobrým kresťanom.“

15 júla 2018, 19:43