Cerca

Vatican News
Ilustračná snímka (Stretnutie pápeža Františka s rodinami počas návštevy talianskej farnosti) Ilustračná snímka (Stretnutie pápeža Františka s rodinami počas návštevy talianskej farnosti) 

Pápež František povzbudil k podpore pôrodnosti v Taliansku

„Rodina, ktorú vy rôznymi spôsobmi podporujete, je v centre pozornosti Boha ako o tom svedčia celé dejiny spásy,“ povedal pápež František pri stretnutí s členmi talianskeho Fóra prorodinných združení.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Fórum prorodinných združení vzniklo pred 25 rokmi a v súčasnosti združuje 500 rôznych asociácií, ktorých cieľom je podporovať rodinu. Svätý Otec v sobotu 16. júna prijal na osobitnej audiencii ich 150-člennú delegáciu.

V pripravenom príhovore, ktorý pápež František odovzdal prítomným na papieri, nazval ich organizáciu „rodinou rodín“, ktorej charakteristickou úlohou je chrániť vo verejnom priestore práva rodiny a zároveň pracovať v prospech spoločného dobra.

Rodina je okno k Božiemu tajomstvu lásky

Svätý Otec sa prihovoril spontánnymi slovami v takmer polhodinovom príhovore. V odovzdanom texte publikovanom vatikánskym tlačovým strediskom pápež František poukazuje na poslanie, ktoré rodine dal samotný Boh:

„Rodina, ktorú vy rôznymi spôsobmi podporujete, je v centre pozornosti Boha, ako o tom svedčia celé dejiny spásy. 

Podľa tajuplného Božieho zámeru, vzájomné dopĺňanie sa a láska medzi mužom a ženou ich robia spolupracovníkmi Stvoriteľa, ktorý im zveruje úlohu plodiť nové ľudské bytosti a starať sa o ich rast a výchovu. Ježišova láska k deťom, jeho synovský vzťah s nebeským Otcom, jeho obrana manželského zväzku, ktorý vyhlasuje za posvätný a nerozlučiteľný, naplno odhaľujú miesto rodiny v Božom pláne: byť kolískou života a prvým miestom prijatia a lásky. Rodina má zásadnú rolu v povolaní človeka a je ako okno, ktoré sa otvára dokorán na tajomstvo samotného Boha, ktorý je Láska v jednote a trojici Osôb.“

Logikou individualizmu rodinu nepochopíme

Ako je to s pochopením pravej hodnoty rodiny v súčasnosti, opísal pápež František týmito slovami:

„Náš svet, často pokúšaný a vedený individualistickou a egoistickou logikou, nezriedka stráca chápanie zmyslu a krásy stabilných väzieb, záväzku voči ľuďom, starostlivosti bez podmienok, prijatia zodpovednosti za druhého, nezištnosti a daru seba samého. Z tohto dôvodu má ťažkosti porozumieť hodnote rodiny a končí to pri jej vnímaní podľa rovnakej logiky ako tá, ktorá uprednostňuje jednotlivca pred vzťahmi a spoločným dobrom. A to napriek tomu, že v posledných rokoch  ekonomickej krízy rodina predstavovala najsilnejší tlmič sociálnych šokov, schopná prerozdeliť zdroje podľa potrieb každého.“

Radosť je základ svedectva o hodnote rodiny

Svätý Otec povzbudil členov Fóra prorodinných združení, aby vydávali svedectvo radosti, o ktorej písal aj vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii o láske v rodine Amoris laetitia:

„V skutočnosti neexistuje žiaden lepší argument, ako radosť, ktorá vychádzajúc z vnútra dokazuje hodnotu myšlienok a prežitého a poukazuje na poklad, ktorý sme objavili a chceme sa s ním deliť.“

Deti sú najväčšou investíciou pre krajinu

Pápež František poďakoval prítomným za všetko, čo robia v prospech rodín a povzbudil ich v ďalších aktivitách:

„Neunavte sa podporovať nárast pôrodnosti v Taliansku, robiac citlivejšími inštitúcie a verejnú mienku na dôležitosť daru života, aby politika a štruktúry boli viac otvorené na dar detí. Je to skutočný paradox, že narodenie detí, ktoré je najväčšou investíciou krajiny a prvou podmienkou jej budúcej prosperity, stáva sa často pre rodiny príčinou chudoby, z dôvodu slabej podpory, aká sa im dostáva alebo neefektívnosti mnohých služieb.

Tieto a ďalšie problémy sa musia riešiť s vytrvalosťou a láskou, dokazujúc, že citlivosť, akú prechovávate voči rodine nemá byť nálepkovaná ako konfesionálna a tak krivo obviňovaná zo zaujatosti. Zakladá sa naopak na dôstojnosti ľudskej osoby, a preto môže byť uznaná a zdieľaná všetkými, ako sa to deje, keď sa aj v inštitucionálnych kontextoch poukazuje na „faktor rodiny“ ako prvok politického a operatívneho hodnotenia, znásobujúci ľudské, ekonomické a sociálne bohatstvo.“

16 júna 2018, 14:19