Hľadaj

Vatican News
2018.06.15 Convegno Nazionale della Federazione Maestri del Lavoro Pápež František pri audiencii s členmi Talianskej federácie "Maestri del lavoro"  (Vatican Media)

Pápež vyzdvihol hodnotu práce pre šťastie a naplnenie človeka

„Nemôžeme byť šťastní bez možnosti ponúknuť vlastný príspevok k budovaniu spoločného dobra“ – tieto slová adresoval pápež František 600 členom Talianskej federácie osôb verejne ocenených za príkladnosť v práci (Maestri del Lavoro), ktorých prijal v piatok 15. júna na osobitnej audiencii.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Ide o osoby vyznačujúce sa odbornosťou, pracovitosťou a dobrou morálkou. V týchto dňoch sa zišli na konferencii na tému vzťahu medzi oblasťou práce a bohatým prírodným, umeleckým a kultúrnym dedičstvom Talianska.

Ako vysvetlil Svätý Otec, práca je súčasťou Božieho plánu s človekom:

„Už od historickej encykliky Rerum novarum pápeža Leva XIII. sociálna náuka Cirkvi postavila prácu do centra otázok týkajúcich sa spoločnosti. Veď práca je v srdci samotného povolania zvereného človeku Bohom, aby pokračoval v jeho stvoriteľskej činnosti a panoval prostredníctvom svojej slobodnej iniciatívy a svojho úsudku nad ďalšími stvoreniami, čo v praxi neznamená  ich despotické zotročovanie, ale zachovávanie  harmónie a úcty.“

Nádej je prvým a základným právom človeka

Nádej je prvým a základným právom človeka, a to osobitne u mladých, povedal Svätý Otec, pričom vysvetlil jej súvislosť s pracovnou činnosťou:

„Nádej v lepšiu budúcnosť sa vždy odvíja od vlastnej aktivity a podnikavosti človeka, teda od jeho vlastnej práce, a nikdy nie čisto len z materiálnych prostriedkov, ktorými disponuje. Schopnosť zaistiť plnosť života a osobnú realizáciu totiž nespočíva ani v nejakej ekonomickej istote, ani v nejakej forme sociálneho zaistenia. Nemôžeme byť šťastní bez toho, že budene mať možnosť ponúknuť vlastný príspevok, či už malý alebo veľký, k budovaniu spoločného dobra.“

Obnoviť prácu v etickom zmysle znamená obnoviť celú spoločnosť

Ústrednou hodnotou spomínanej talianskej federácie je dobrá morálka jej členov, a to osobitne v pracovnom a spoločenskom kontexte. V tejto súvislosti Svätý Otec povedal:

„Obnoviť prácu v etickom zmysle znamená obnoviť celú spoločnosť, skoncovať s podvodmi a lžou, ktoré ako jed otravujú trh, občiansku spoločnosť a aj samotný život ľudí, osobitne tých najslabších.“

15 júna 2018, 14:32