Cerca

Vatican News
Migrazione Casina Pio IV Kolokvium Svätej stolice a Mexika o medzinárodnej migrácii vo Vatikáne 

Mexiko a Svätá stolica pri 25. výročí vzťahov hovorili o migráci

Pri príležitosti 25. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Mexikom a Svätou stolicou sa dnes vo Vatikáne konalo bilaterálne kolokvium o medzinárodnej migrácii. Pápež František účastníkom adresoval písomné posolstvo.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Kolokvium Svätej stolice a Mexika o medzinárodnej migrácii zorganizoval vatikánsky Sekretariát pre vzťahy so štátmi, Mexické veľvyslanectvo pri Svätej stolici, v spolupráci s Pápežskou akadémiou vied a Sekciou pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Medzi relátormi boli aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher, ktorý účastníkom prečítal pápežské posolstvo. Svätý Otec v ňom okrem iného píše:

Zmena mentality: migrant nie je ohrozením, ale obohatením

 „V aktuálnej chvíli, keď sa medzinárodné spoločenstvo angažuje v dvoch procesoch vedúcich k prijatiu dvoch globálnych dohôd – jedna o utečencoch a druhá o bezpečnej, usporiadanej a regulárnej migrácii – by som vás chcel povzbudiť vo vašej úlohe a vo vašom úsilí, aby zodpovednosť za globálnu a zdieľanú gesciu medzinárodnej migrácie našla svoj oporný bod v hodnotách spravodlivosti, solidarity a spolucítenia.

Toto si žiada zmenu mentality: treba prejsť od považovania druhého za ohrozenie nášho pohodlia k váženiu si ho ako niekoho, kto so svojou životnou skúsenosťou a svojimi hodnotami môže byť veľkým prínosom a obohatením našej spoločnosti. Preto je základným postojom ísť v ústrety druhému, aby sme ho prijali, poznali a uznali.“

Nie čísla, ale osoby s dôstojnosťou, ktorú treba chrániť

V súvislosti s fenoménom migrácií pápež František ďalej zdôraznil potrebu medzinárodnej spolupráce, keďže ide o problém prekračujúci hranice národov. V posolstve zároveň pripomenul, že migranti „nie sú len nejakými číslami, ale osobami, s ich vlastnými dejinami, kultúrou, citmi a ašpiráciami“.

„Ich základné práva a ich dôstojnosť musia byť chránené a bránené. Osobitnú pozornosť treba venovať detským migrantom, ich rodinám, ako aj obetiam sietí obchodovania s ľuďmi a utečencom v dôsledku konfliktov, prírodných katastrof a prenasledovaní“, uviedol v posolstve pápež František.

14 júna 2018, 14:31