Cerca

Vatican News
Papa ai giornalisti, verità vinca su interessi di parte Pápež pri audiencii s delegáciou novinárov vo Vatikáne  (ANSA)

Pápež František povzbudil novinárov k otváraniu priestorov nádeje

Periférie, pravda a nádej – tieto tri kľúčové slová adresoval pápež František členom nadácie udeľujúcej Medzinárodné novinárske ocenenie s názvom „Biagio Agnes“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Sedemdesiatčlennú delegáciu prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii včera, 4. júna. Spomínaná nadácia i jej ocenenie nesie meno významného talianskeho novinára Biagia Agnesa, niekdajšieho riaditeľa talianskeho rozhlasu a televízie (Rai). Pápež František vyzdvihol jeho profesionálne kvality – osobitne korektné, dôveryhodné, autentické a včasné informovanie.

Na margo povolania novinára Petrov nástupca povedal:

„Povolanie novinára má čo do činenia s formáciou osôb, ich vízie sveta a ich postojov tvárou v tvár udalostiam. Je to náročná práca, ktorá v tejto chvíli prežíva obdobie charakterizované na jednej strane digitálnou konvergenciou (spájaním digitálnych technológií), a na druhej strane transformáciou samotných médií.“

Pápež František upozornil, že v tejto náročnej dobe „transformácie foriem a jazykov informácie“ je „nevyhnutné rozumné bdenie“. Citujúc svoju encykliku Laudato Si´ (č. 47) uviedol:  

«Dynamika médií a digitálneho sveta – ak sa stanú všadeprítomnými – nebudú podporovať rozvoj schopnosti múdro žiť, hĺbavo myslieť a veľkodušne milovať. Veľkým mysliteľom minulosti by v tomto kontexte hrozilo, že ich múdrosť sa zadusí v rozptyľujúcom informačnom hluku».

Venovať pozornosť perifériám

Ako upozornil Svätý Otec, žurnalisti nesmú zabúdať na ľudí z periférií a na ich príbehy:

„Niekedy sú to príbehy utrpenia a úpadku, inokedy sú to príbehy veľkej solidarity, ktoré môžu všetkým pomôcť hľadieť na skutočnosť novým spôsobom.“

Informovať pravdivo

Druhým kľúčovým slovom pápeža je pravda. Novinár je povolaný písať to, čo si myslí, to, čo zodpovedá jeho vedomému a zodpovednému chápaniu istej skutočnosti, povedal pápež, pričom dodal:

„Je nevyhnutné, aby sme boli veľmi nároční sami na seba, aby sme neupadli do pasce protichodných logík kvôli záujmom či ideológiám. Dnes, vo svete, kde je všetko rýchle, je čoraz viac urgentné apelovať na náročné pravidlo hlbšieho výskumu, porovnávania a ak je to nutné, aj mlčať, aby sme nezranili osobu či skupinu ľudí alebo neskompromitovali nejakú udalosť. Viem, že je to náročné, avšak príbeh ľudského života je možné pochopiť až na jeho konci a toto nám má pomôcť, aby sme sa stali odvážnymi a aj prorockými.“

Otvárať priestory nádeje

Pápež napokon vyzval novinárov k otváraniu priestorov nádeje:

„Nejde o to, aby sme hovorili o svete bez problémov – to by bola ilúzia. Ide o to, aby sme otvorili priestory nádeje, keď hovoríme o situáciách úpadku a zúfalstva. Novinár by sa nemal uspokojiť len s tým, že prerozprával istú udalosť podľa vlastnej slobodnej a vedomej zodpovednosti. Je povolaný nechať otvorený priestor pre východisko, zmysel a nádej.“

Pápež spomenul aj iniciatívu nadácie „Check-up pre Taliansko“ s cieľom seriózne približovať verejnosti témy z oblasti medicíny – ako boj proti šíreniu populárnych, avšak povrchných informácii na internete. V duchu svojej encykliky Laudato Si´ (č. 135) zdôraznil:

„V tomto zmysle by som chcel pripomenúť, že «je potrebné zabezpečiť vedeckú a spoločenskú diskusiu, ktorá bude zodpovedná a rozsiahla, schopná vziať do úvahy všetky dostupné informácie a pomenovať veci ich pravým menom. Niekedy nie sú predložené kompletné informácie, ale selektujú sa podľa vlastných politických, ekonomických alebo ideologických záujmov ».“

05 júna 2018, 12:59