Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec s členmi francúzskeho združenia Emouna Svätý Otec s členmi francúzskeho združenia Emouna   (Vatican Media)

Pápež prijal francúzske združenie Emouna pre dialóg náboženstiev

Svätý Otec prijal vo Vatikáne členov francúzskeho združenia Emouna (Amfiteáter náboženstiev), zameraného na vzdelávanie predstaviteľov rozličných náboženstiev v oblasti politiky a medzináboženských vzťahov, aby mohli prispieť k verejnej diskusii v sekularizovanej spoločnosti.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Asociácia Emouna Fraternité Alumni združuje absolventov interdisciplinárneho programu Inštitútu politických štúdií v Paríži, založeného pred dvoma rokmi s cieľom ponúknuť náboženským lídrom multidisciplinárnu formáciu o inštitúciách a postojoch jednotlivých náboženstiev.  

Pápež František vo svojom príhovore k 22 zástupcom tejto asociácie vyzdvihol ich snahu o budovanie bratských vzťahov medzi príslušníkmi rozdielnych náboženstiev a o prehĺbenie vedeckého bádania. Pripomenul im aj tri postoje, ktoré sú dôležité pri vedení dialógu:

„V duchu otvorenosti ste svedkami aj schopnosti náboženstiev zúčastňovať sa na verejnej diskusii v sekularizovanej spoločnosti (porov. Evangelii gaudium 183, 255). A tiež dosvedčujete, vďaka bratským vzťahom medzi vami, že dialóg medzi veriacimi rôznych náboženstiev je nevyhnutnou podmienkou pri spolupráci na mieri vo svete. Povzbudzujem vás k vytrvalosti na vašej ceste, snažiac sa spojiť tri základné postoje k podpore dialógu: povinnosť identity, odvahu rôznorodosti a úprimnosť zámerov.“

Svätý Otec sa pri tejto príležitosti vrátil k myšlienkam, ktoré predniesol na Medzinárodnej mierovej konferencie v Káhire 28. apríla 2017. Hostí z Francúzska pozval, aby svojimi vzťahmi vydávali svedectvo, že „náboženstvo nie je problém, ale je súčasťou riešenia: [...] ono nám pripomína, že je potrebné pozdvihnúť dušu smerom k Najvyššiemu, aby sme vedeli vytvárať mestá ľudí“. Povzbudil ich aby pomáhali rastu kultúry stretnutia a dialógu a ochrane života pre každým druhom násilia.

Na záver pápež František predniesol túto modlitbu:

„Prosím od Boha dar pokoja pre každého z vás. A vzývam Otca všetkých ľudí, aby vám pomáhal kráčať ako bratom na ceste stretnutia, dialógu a harmónie v duchu spolupráce a priateľstva.“

23 júna 2018, 16:26