Cerca

Vatican News
Pápež František počas návštevy ostrova Lesbo Pápež František počas návštevy ostrova Lesbo 

Svätý Otec: Stvorenie je darom a nie vlastníctvom

To krásne Stredozemné more „sa stalo hrobom mužov, žien a detí“ napísal pápež František v posolstve adresovanom ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. pri príležitosti medzinárodného sympózia o životnom prostredí.

V hlavnom meste Grécka, Aténach sa v utorok 5. júna začalo sympózium o životnom prostredí pod názvom: „Toward a Greener Attica. Preserving the Planet and Protecting its People” – „Smerom k ekologickejšej Atike. Zachovať planétu a ochrániť jej ľud“. Organizátorom sympózia, ktoré potrvá do piatku 8. júna, je Konštantínopolský ekumenický patriarchát na čele s jeho svätosťou Bartolomejom I. a Svätú stolicu na ňom zastupujú prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson spolu s arcibiskupom z Abuji kardinálom Olorunfermi Onaiyekanom.

Štedrosť gréckeho ľudu

Kardinál Turkson všetkým prítomným predniesol posolstvo Svätého Otca, v ktorom opísal jeho spoločné stretnutie s patriarchom Bartolomejom I. a ortodoxným arcibiskupom Atén Hieronymom II. na ostrove Lesbos počas jeho apoštolskej návštevy v roku 2016. Pápež František v posolstve píše: „Vyjadrili sme naše spoločné znepokojenie nad situáciou migrantov a utečencov. Bol som nadšený pohľadom na modré nebo a more, no zároveň som ostal zasiahnutý myšlienkou, že tak krásne more sa stalo hrobom mužov, žien a deti, z ktorých väčšina sa len snažila utiecť pred neľudskými podmienkami v ich vlasti. Tu som mohol naplno vnímať štedrosť gréckeho ľudu, tak bohatého na ľudské a kresťanské hodnoty, a ich nasadenie, aj napriek efektom ich ekonomickej krízy, mohol som povzbudiť tých, ktorí sa, zbavení všetkých materiálnych dobier, vybrali smerom k ich pobrežiu.“

Spoločný domov pre budúce generácie

Svätý Otec v posolstve ďalej uvádza: „Dramatické protirečenia, ktoré som zažil počas mojej návštevy, mi pomohli pochopiť dôležitosť témy tohto sympózia. Nerúcajú sa len domy zraniteľných osôb na celom svete, ako to môžeme vidieť v narastajúcom exode klimatických migrantov a environmentálnych utečencov. Ale, ako som zdôraznil v mojej encyklike Laudato sí, na život v zruinovanom spoločnom dome odsudzujeme aj budúce generácie.“

Pápež František sa v posolstve pýta: „Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ Stojac pred súčasnou ekologickou krízou pápež žiada „o seriózne spytovanie svedomia“. „Starostlivosť o stvorenstvo chápané ako zdieľaný dar a nie ako individuálne vlastníctvo, znamená vždy priznanie a rešpektovanie práv každého človeka a každého národa.“ Ide o krízu, ktorá je „zakorenená v srdci človeka“, ktorý „túži po kontrole a využívaní obmedzených zdrojov našej planéty, ignorujúc najzraniteľnejších členov ľudskej rodiny“, píše Svätý Otec.

Spolupráca všetkých pri starostlivosti o spoločný domov

Pápež František sa odvolal aj na posolstvo, napísané spolu s patriarchom Bartolomejom I., k Svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý sa slávi 1. septembra, pričom podčiarkol: „Povinnosť starať sa o stvorenstvo je výzvou pre všetkých ľudí dobrej vôle a pozýva kresťanov uznať duchovné korene ekologickej krízy a spolupracovať na ponúknutí jednoznačnej odpovede. Každoročný Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva je krokom týmto smerom, pretože poukazuje na našu spoločnú starosť a snahu čeliť tomuto háklivému problému. Je mojím pevným úmyslom, aby Katolícka cirkev naďalej kráčala spoločne s Vašou Svätosťou a s Ekumenickým patriarchátom po tejto ceste. Rovnako dúfam, že katolíci a pravoslávni, spoločne s veriacimi z iných kresťanských komunít a všetkými ľuďmi dobrej vôle, budú môcť aktívne spolupracovať na lokálnej úrovni pri starostlivosti o stvorenstvo a na udržateľnom a integrálnom rozvoji.“

-ab-

07 júna 2018, 16:45