Hľadaj

Vatican News
Pápež František počas príhovoru pred modlitbou Anjel Pána Pápež František počas príhovoru pred modlitbou Anjel Pána  (ANSA)

Anjel Pána so Svätým Otcom na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes sa v mnohých krajinách, medzi ktoré sa radí i Taliansko, slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi alebo, viac známa pod latinským výrazom, ako slávnosť Corpus Domini. Evanjelium nám prináša Ježišove slová počas Poslednej večere so svojimi učeníkmi: „Vezmite, toto je moje telo“. A neskôr: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých“ (Mk 14,22.24). Je to práve silou tejto zmluvy lásky, že sa kresťanská komunita zhromažďuje každú nedeľu, a každý deň, okolo Eucharistie, sviatosti vykupiteľskej obety Krista. Priťahovaní Jeho skutočnou prítomnosťou, kresťania ho uctievajú a kontemplujú v pokornom znaku chleba, ktoré sa stalo Jeho Telom.

Zakaždým, keď slávime Eucharistiu, skrze túto sviatosť, ktorá je tak jednoduchá no zároveň tak majestátna, zakúšame Novú zmluvu, ktorá vytvára plnosť spoločenstva medzi Bohom a nami. Ako zúčastnení na tejto Zmluve, hoci malí a úbohí, spolupracujeme na budovaní dejín, tak ako ich túži mať Boh. Kvôli tomu, každá eucharistická slávnosť, zatiaľ čo predstavuje akt verejného kultu Boha, odkazuje na život a konkrétne udalosti našej existencie. Keď sa živíme Telom a Krvou Krista, pripodobňujeme sa Jemu, dostáva sa do nás jeho láska, ale nie pre to, aby sme ju žiarlivo udržiavali v nás, ale aby sme ju mohli zdieľať s ostatnými. Táto logika je zapísaná v Eucharistii. Prijímame do seba jej lásku a zdieľame ju s ostatnými. Toto je logika Eucharistie. Počas nej totiž kontemplujeme Ježiša v lámanom a dávanom chlebe, v Krvi vyliatej pre našu spásu. Predstavuje prítomnosť, ktorá v nás ako oheň spaľuje egoistické správanie, očisťuje nás od sklonu dávať iba vtedy, keď sme dostali, a rozohňuje v nás túžbu stať sa tiež, v jednote s Ježišom, lámaným chlebom a krvou vylievanou za našich bratov.

Preto je slávnosť Corpus Domini tajomstvom Kristovej príťažlivosti i premeny v Neho. Je tiež školou konkrétnej, trpezlivej a obetavej lásky, ako Ježiš na kríži. Učí nás stať sa viac ústretovými a ochotnými voči tým, čo hľadajú pochopenie, pomoc, povzbudenie, a čo sú odsúvaní na okraj a sami. Ježišova živá prítomnosť v Eucharistii je ako brána, otvorená brána medzi chrámom a ulicou, medzi vierou a dejinami, medzi Božím mestom a mestom človeka.

Ľudovým prejavom úcty k Eucharistii sú procesie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, ktoré sa v dnešnú slávnosť odohrávajú v mnohých krajinách. I ja budem dnes večer v Ostii – tak ako to pred 50 rokmi urobil blahoslavený pápež Pavol VI. – sláviť svätú omšu, po ktorej bude nasledovať procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Všetkých pozývam k účasti, aj duchovne, skrze rozhlas či televíziu. Panna Mária nech nás sprevádza v tento deň.

-mk-

03 júna 2018, 15:55