Hľadaj

Pápež František s delegáciou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pod vedením metropolitu Rastislava Pápež František s delegáciou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pod vedením metropolitu Rastislava 

Pápež prijal prešovského pravoslávneho metropolitu Rastislava

Svätý Otec František dnes prijal na osobitnej audiencii prešovského arcibiskupa metropolitu Rastislava, prímasa Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku spolu s jeho delegáciou. (Aktualizované: 11. mája 2018, 20:25)

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Metropolitu Rastislava pri stretnutí s pápežom Františkom sprevádzal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. V delegácii boli michalovsko-košický arcibiskup Juraj, arcibiskup pražský a českých krajín Michal a ďalší predstavitelia cirkvi.

Pútnici k hrobom apoštolov i sv. Cyrila

V pozdravnom príhovore metropolita Rastislav pripomenul príbeh Emauzských učeníkov kráčajúcich spolu so vzkrieseným Pánom, ktorí si až pri lámaní chleba s horiacim srdcom uvedomili jeho prítomnosť.

„Dnes nás, Vaša Svätosť, tu v Ríme prijímate ako pútnikov. Povzbudení Vaším pozvaním a bratskou láskou prichádzame, aby sme si uctili posvätnú pamiatku prvých Christovych učeníkov, aby sme sa pomodlili pri hroboch apoštolov a navštívili miesta odpočinku ranokresťanských mučeníkov – svedkov Zmŕtvychvstalého Pána tu, v starobylom cisárskom meste Ríme. Rovnako kráčame po stopách slovanských apoštolov, sv. solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí pred 1155 rokmi prišli na základe pozvania svätého kniežaťa Rastislava na územie súčasnej Českej republiky a Slovenskej republiky, ktoré bolo vtedy známe ako kniežatstvo Veľkej Moravy.“

Pápež František sa vo svojom príhovore sústredil na odkaz sv. Cyrila a Metoda pre súčasné ekumenické úsilie i pre výzvu evanjelizácie Európy. Poukázal na skutočnosť, že metropolita Rastislav si v predchádzajúci deň uctil pamiatku sv. Cyrila slávením svätej liturgie pri jeho hrobe v Ríme a spomenul aj sv. Klementa, rímskeho pápeža, ktorého pozostatky priniesli do Ríma sv. Cyril a Metod. „Kiežby nám príklad Cyrila a Metoda pomohol zvalorizovať toto dedičstvo svätosti, ktoré nás už spája!“ povedal pápež a v tejto súvislosti spomenul naliehavosť výzvy evanjelizácie Starého kontinentu:

 Apoštoli Slovanov - opravdiví predchodcovia ekumenizmu

„Apoštolát svätých Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy, ostáva pre všetkých nás aj dnes vzorom evanjelizácie. Pre ohlasovanie Pána nestačí len upevňovať schémy z minulosti, ale treba sa započúvať do Ducha, ktorý stále vnuká nové a odvážne cesty na evanjelizovanie súčasných ľudí. Robí tak i dnes, aj v tradične kresťanských krajinách, ktoré sú často poznačené sekularizáciou a ľahostajnosťou.“

Svätý Otec potom poukázal na inšpirujúci odkaz svätých solúnskych bratov pre ekumenizmus:

„Podarilo sa im prekonať rozdelenia, ktoré vznikli medzi kresťanskými komunitami rôznych kultúr a tradícií. V tomto zmysle možno povedať, že v nich «vidíme opravdivých predchodcov ekumenizmu» (Ján Pavol II., Slavorum apostoli, 14). Tým nám pripomínajú, že jednota neznamená rovnakosť, ale zosúladenie rôzností v Duchu Svätom. Kiežby nás svedectvo svätých Cyrila a Metoda sprevádzalo na putovaní k úplnej jednote a podnecovalo nás prežívať túto rôznosť v spoločenstve tak, aby sme sa nikdy nenechali odradiť od našej cesty ktorú sme z vôle Pána povolaní prekonávať s radosťou.“

Svätý Otec sa obrátil aj na prítomného  michalovsko-košického arcibiskupa Juraja, keď ocenil jeho aktívnu účasť ako zástupcu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v Zmiešanej medzinárodnej komisii pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.

„Prajem si, aby táto Komisia, ktorá v roku 2016 vydala v Chieti dokument o vzťahoch medzi pápežským primátom a konciliaritou v prvom tisícročí, pokračovala v prehlbovaní dialógu na túto tému,“ povedal pápež František.

Túžba po dosiahnutí plnej jednoty

Na záver stretnutia Svätý Otec zopakoval túžbu po dosiahnutí úplnej jednoty, a to opäť s poukázaním na vzory sv. Cyrila a Metoda:

„Na príhovor svätých Cyrila a Metoda prosím Pána, aby sme jedného dňa dosiahli úplnú jednotu, ku ktorej smerujeme. Prosím Vás, aby ste Vašich veriacich ubezpečili o mojej spomienke v modlitbe a odovzdali im môj pozdrav v zmŕtvychvstalom Kristovi. Vyprosujúc pre všetkých požehnanie Pána a ochranu Matky Božej vás prosím, aby ste si našli miesto pre mňa vo vašich modlitbách.“

Vôbec prvé stretnutie metropolitu Rastislava s pápežom Františkom nadväzuje na jeho stretnutie s kardinálom Kurtom Kochom počas návštevy predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov  v Bratislave a Prešove v októbri 2017.

V rámci štvordňového programu v Ríme slávil metropolita Rastislav vo štvrtok 10. mája svätú liturgiu pri hrobe sv. Cyrila v rímskej Bazilike sv. Klementa. Spolu s delegáciou navštívil aj Baziliky sv. Petra, sv. Pavla a hlavnú mariánsku baziliku Santa Maria Maggiore. Večer spoločne navštívili katakomby sv. Šebastiána a v piatok ich čaká návrat do vlasti.

Metropolita Rastislav o stretnutí s pápežom Františkom

Po stretnutí so Svätým Otcom Františkom sa Jeho Blaženosť prešovský arcibiskup metropolita Rastislav podelil pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu (Vatican News) s osobným svedectvom:

Metropolita Rastislav pre Vatican News

„Možno by som mohol pri tomto stretnutí rozlíšiť dva aspekty: osobný a potom ten takzvane cirkevno-politický. Z osobného hľadiska to bolo pre mňa, a myslím, že i pre všetkých ostatných členov delegácie našej miestnej cirkvi jedno z najkrajších stretnutí. Mňa veľmi potešila ľudskosť, bezprostrednosť a úprimnosť Svätého Otca.

Čo sa týka tých ďalších aspektov návštevy, ona bola samozrejme historickým míľnikom vo vzťahoch medzi Pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku a Rímskokatolíckou cirkvou. A o to viac sa teším, že sa deje v roku, ktorý je jubilejným, pretože si pripomíname práve 1155 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Takže v rámci tejto návštevy sme včera slúžili svätú liturgiu na hrobe jedného z našich Osvietiteľov, solúnskych bratov, na hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klementa tu v Ríme. Čiže celá táto naša cesta a návšteva Ríma má taký skôr pútnický charakter, ale myslím že stretnutie s Jeho Svätosťou pápežom Františkom bolo jej ako keby takým nádherným zavŕšením.“

Metropolita Rastislav (občianskym menom Rastislav Gont) sa narodil v roku 1978 v Snine, vyštudoval teológiu v Prešove a ďalej pokračoval na Aristotelovej univerzite v Solúne. Kňazstvo prijal v roku 2003 a v roku 2012 sa stal mníchom s menom Rastislav a bol vysvätený za prešovského arcibiskupa. Do čela Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku bol zvolený v roku 2014.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku má dve metropolitné provincie zjednotené spoločnou synodou. Diecézy sú spolu štyri, dve na Slovensku - Prešov a Michalovce - a dve v Čechách: Praha a Olomouc. Celkový počet veriacich je vyše 70 tisíc, na Slovensku okolo 50 tisíc a v Česku okolo 21 tisíc. Dve stovky kňazov pôsobia v 165 farnostiach, z ktorých je 98 na Slovensku a 67 v Českej republike. Seminaristi študujú na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa nachádza aj seminár. Cirkev má aj osem monastierov.

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je najmladšou zo 14 autokefálnych pravoslávnych cirkví byzantskej tradície a ako jediná pravoslávna cirkev považuje za svoje korene evanjelizáciu Veľkej Moravy sv. Cyrilom a Metodom. Vznikla v roku 1921 z malej pravoslávnej komunity v Československu vysviackou biskupa Gorazda. Na začiatku spadala pod Srbskú pravoslávnu cirkev, ale v roku 1923 jej konštantínopolský patriarcha udelil autonómiu.

Počas Druhej svetovej vojny bola cirkev prenasledovaná nacistami a samotný biskup Gorazd bol popravený za pomáhanie atentátnikom na heydricha. V roku 1946 sa na sovietsky tlak cirkev dostala pod Moskovský patriarchát, najprv ako exarchát a od roku 1951 ako autokefálna cirkev. Autokefálny status Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku potvrdil v roku 1998 konštantínopolský patriarcha. V roku 1993 sa cirkev rozdelila na dve metropolitné provincie zjednotené v jednej synode. V období 2006 – 2013 bol na čele cirkvi pražský metropolita Krištof, v roku 2014 bol zvolený na čelo prešovský metropolita Rastislav. Konštantínopolský patriarchát uznal kánonickú platnosť jeho voľby v roku 2016. 

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku sa zúčastnila na Svätom a veľkom koncile pravoslávnej cirkvi v roku 2016. Od roku 2006 pravidelne vysiela svojich reprezentantov do Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 mája 2018, 14:23