Hľadaj

Vatican News
Pápež František prijal účastníkov konferencie v Kráľovskej sále Apoštolského paláca Pápež František prijal účastníkov konferencie v Kráľovskej sále Apoštolského paláca 

Pápež nadácii Centesimus Annus o etike v ekonomike

Svätý Otec František prijal vo Vatikáne 500 účastníkov Medzinárodnej konferencie pápežskej nadácie Centesimus Annus Pro Pontifice pri príležitosti 25. výročia jej založenia.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Pápež František prítomným poďakoval za ich podiel na misii Cirkvi, keď oboznamujú s jej sociálnou náukou všetkých, ktorí sú zainteresovaní vo svete obchodu a rôznych hospodárskych oblastiach v rámci občianskej spoločnosti. V príhovore sa na prvom mieste dotkol etického rozmeru ekonomickej krízy:

„Súčasné problémy a kríza ekonomického systému majú nepopierateľný etický rozmer, sú spojené s egoistickým a vyraďujúcim spôsobom myslenia, ktorý v skutočnosti vytvoril skartujúcu kultúru, slepú voči ľudskej dôstojnosti tých zraniteľnejších. Vidíme to v rastúcej „globalizácii ľahostajnosti“ pred očividnými morálnymi výzvami, ktorým je ľudská rodina pozvaná čeliť.“

Svätý Otec poukázal na „falošnú dichotómiu“, aká sa vyvinula medzi etickou náukou náboženských tradícií a praktickými záujmami v súčasnom svete biznisu a prirovnal ju k analogickej fraktúre umelo vytvorenej medzi vedou a vierou. V tomto duchu citoval nový dokument Kongregácie pre náuku viery a Diskastéria pre integrálny ľudský rozvoj „Ekonomické a majetkové otázky“ (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones), zverejnený 17. mája tohto roku.

Dokument hovorí o «nezrušiteľnom prepojení [...] medzi etikou rešpektujúcou osoby a spoločné dobro a medzi reálnou funkčnosťou každého ekonomického a finančného systému» (č. 23). Ako vysvetlil pápež František, etický rozmer sa musí objaviť v samotnom vnútri ekonomických a sociálnych vzťahov, nemožno ho tam importovať zvonka.

Tohtoročná konferencia Centesimus Annus Pro Pontefice sa venovala téme: „Diskusia o nových politikách a životných štýloch v digitálnej ére“. Pápež František v tejto súvislosti spomenul ohrozenia, ktorým je dnes vystavená rodina v súvislosti s neistotou možnosti zamestnania a vplyvu tzv. „revolúcie digitálnej kultúry“.

Svätý Otec vyjadril svoju radosť, že práca nadácie má aj ekumenický rozmer, čoho svedectvom je prítomnosť konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja I. na konferencii. Ten dnes dopoludnia vystúpil s rozsiahlym príspevkom na tému „Spoločná kresťanská agenda pre spoločné dobro“. V ranných hodinách sa ekumenický patriarcha stretol s pápežom Františkom na súkromnej audiencii.

V závere audiencie Svätý Otec ešte raz ocenil všetku námahu, ktorú vynakladajú členovia pápežskej nadácie pri formovaní poznania lídrov na poli politickom, sociálnom a ekonomickom vo svetle sociálnej náuky Cirkvi.

26 mája 2018, 17:05