Cerca

Vatican News
Papa Francesco Plenaria Pontificio consiglio per i laici Svätý Otec František  (Vatican Media)

Apoštolát modlitby v máji: Aby laici tvorivo odpovedali na súčasné výzvy

Svätý Otec v mesiaci máj pozýva k modlitbe za laikov, ktorí majú významnú úlohu v misionárskom poslaní Cirkvi.
Apoštolát modlitby máj 2018

„Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.“

Vo videoposolstve publikovanom v rámci Apoštolátu modlitby pápež František o úlohe laikov hovorí:

„Laici sa nachádzajú v prvej línii v živote Cirkvi. Potrebujeme ich svedectvo o pravde Evanjelia a ich príklad vyjadrenia viery praktizovaním solidarity. Ďakujeme laikom, ktorí riskujú bez strachu a ponúkajú nádej tým najchudobnejším, vylúčeným a marginalizovaným. Modlime sa tento mesiac, aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie prijaté pri krste tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.“

Úmysel slovenských biskupov na mesiac máj: „Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoloč­nosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.“

03 mája 2018, 15:05