Hľadaj

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE Pápež František počas príhovoru k účastníkom konferencie  (AFP or licensors)

Vatikán hostí medzinárodnú konferenciu o regeneratívnej medicíne

Svätý Otec František dnes prijal v Aule Pavla VI. účastníkov medzinárodnej konferencie venovanej regeneratívnej medicíne.

Alena Barvirčáková - Vatikán

Odborníci pochádzajúcich z rôznych kultúr, spoločností a náboženstiev sa zišli na pozvanie Pápežskej rady pre kultúru na čele s kardinálom Gianfrancom Ravasim. Podujatie zorganizovali spoločne s vatikánskou nadáciou Veda a viera (STOQ) a nadáciami CURAStem for Life.

Okolo 500 účastníkov sa prišlo do Ríma podeliť so svojimi skúsenosťami a diskutovať o smerovaní medicíny. Regeneratívna medicína sa zaoberá obnovou buniek, tkanív a orgánov, ktoré sú poškodené chorobou alebo úrazom. Skúma možnosti, ako stimulovať vlastné regeneračné procesy v tele.

Pápež František v úvode svojho príhovoru poďakoval všetkým organizátorom za ich prácu a za dobrú spoluprácu aj s ďalšími zložkami Rímskej kúrie. Vyjadril radosť, že môže vystúpiť pred tak rôznorodým publikom, ktoré sa zišlo, aby uvažovalo ako čo najlepšie pomôcť trpiacemu človeku. Svätý Otec postavil svoj príhovor na štyroch slovesách, ktorými sa dá zo syntetizovať priebeh Konferencie: predchádzať, naprávať, liečiť a pripravovať pre budúcnosť.

„Predchádzať znamená mať prezieravý pohľad upriamený na človeka a na prostredie v ktorom žije“, uviedol pápež František. Často naše zvyky z mladosti ovplyvňujú naše zdravie v dospelosti. Ako príklad uviedol skutočnosť, že „veľkému percentu nádorov a ďalších zdravotných problémov v dospelosti sa dá zabrániť pomocou preventívnych opatrení počas detstva.“ Zvyšovanie vnímavosti medzi ľuďmi a tzv. „kultúra prevencie“ je teda prvým krokom smerom k ochrane zdravia.

V ďalších bodoch „naprávať“ a „liečiť“ Svätý Otec vyzdvihol úlohu vedy pri hľadaní nových poznatkov a technológií v medicíne. Hneď dodal, že s vedou úzko súvisí aj etická zodpovednosť a že „nie všetko to čo je technicky možné a uskutočniteľné je zároveň aj eticky akceptovateľné.“ Pápež František v tejto súvislosti pripomenul dôležité pravidlo z encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio: „Aby bol rozvoj ozajstný, musí byť úplný, t. j. musí povznášať celého človeka a každého človeka“.

V oblasti prípravy pre budúcnosť Svätý Otec povzbudil účastníkov konferencie o regeneratívnej medicíne k práci na dvoch poliach. Po prvé je to otvorená interdisciplinárna reflexia a po druhé sú to konkrétne skutky na pomoc trpiacim.

28 apríla 2018, 17:34