Cerca

Vatican News
2018.04.22-Regina-Coeli Pápež František udeľuje požehnanie s novokňazmi  (Vatican Media)

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež vysvätil 16 kňazov

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera a 55. svetový deň za modlittieb za duchovné povolania. Svätý Otec dnes v Bazilike sv. Petra pri omši vysvätil 16 nových kňazov. Po spoločnej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež vyjadril svoju podporu Nikarague sužovanej vnútorným konfliktom.

Jozef Bartkovjak - Vatikán

Vo 4. veľkonočnú nedeľu, nazývanú Nedeľou Dobrého pastiera Svätý Otec pri omši v Bazilike sv. Petra vysvätil 16 nových kňazov. Piati z nich sú domáci Rimania, po jednom z Chorvátska a Rumunska, piati pochádzajú z krajín Ázie – traja z indického štátu Tamil Nadu, ďalej z Vietnamu a Mjanmarska –, traja sú z Latinskej Ameriky – z Kolumbie, Salvádoru a Peru – a posledný je z Madagaskaru.

V homílii Svätý Otec vysvetlil podstatu kňazského povolania, spočívajúcu v samotnom Ježišovi Kristovi ako Najvyššom Veľkňazovi Novej zmluvy. Čerpal pri tom zo vzoru homílie pri vysluhovaní sviatosti kňazstva v Rímskom pontifikáli.

Pápež  povzbudil nových kňazov k neúnavnosti v milosrdenstve

Pápež osobitne povzbudil svätencov k neúnavnosti v milosrdenstve: „Myslite na vaše hriechy, na vaše biedy, ktoré Ježiš odpúšťa. Buďte milosrdní.“ Homíliu zakončil týmito slovami: „Vždy majte pred očami príklad dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby sa jemu slúžilo, ale aby on sám slúžil, a ktorý prišiel hľadať a zachraňovať, čo sa stratilo.“   

Jedenásti z novovysvätených kňazov zostanú slúžiť v Rímskej diecéze. Pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež František pozval štyroch z nich, aby spolu s ním udelil požehnanie pútnikom z okna apoštolského paláca. Pri tejto príležitosti povedal:

„Ďakujme Pánovi, pretože naďalej vzbudzuje v Cirkvi príbehy lásky k Ježišovi Kristovi, na chválu jeho slávy a na službu bratom. Dnes osobitne ďakujeme za nových kňazov, ktorých som pred chvíľou vysvätil v Bazilike sv. Petra. A poprosme Pána, aby poslal mnohých dobrých robotníkov pracovať na jeho poli, a aby tiež rozmnožil povolania do zasväteného života a do kresťanského manželstva.“

Dnes je zároveň aj 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Pápež František k nemu vydal posolstvo s názvom: „Počúvať, rozlišovať a žiť povolanie od Pána“. „Nie sme odkázaní na náhodu, nie sme ani hnaní sledom nesúvisiacich udalostí, naopak, náš život a naša prítomnosť vo svete sú plodom Božieho povolania!” píše Svätý Otec v posolstve.

Pri Modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná pápež hovoril o povolaní každého kresťana

V príhovore pred poludňajšou mariánskou modlitbou sa pápež František zameral na povolanie každého kresťana k rastu v poznaní Ježiša a k silnému osobnému vzťahu s ním. Vzkriesený Pán nás uzdravuje a sprevádza nás ako Dobrý pastier, ktorý nasadzuje z lásky aj vlastný život. Vyžaduje si to však postoj našej otvorenosti voči nemu:

„Toto je ten postoj, skrze ktorý sa uskutočňuje živý vzťah s Ježišom: nechať sa ním poznať. Neuzatvoriť sa do seba, ale otvoriť sa Pánovi, aby ma poznal. On vie o každom z nás, pozná do hĺbky naše srdce: pozná naše prednosti i nedostatky, plány, ktoré sa nám podarilo naplniť i nádeje, ktoré skončili sklamaním. Prijíma nás takých akí sme, aj s našimi hriechmi, aby nás uzdravil, aby nám odpustil. S láskou nás vedie, aby sme mohli prejsť aj neschodnými cestami a nezablúdili pri tom. On nás sprevádza.“

Pápež vyjadril podporu Nikarague sžovanej vnútorným konfliktom

Po spoločnej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná Svätý Otec vyjadril svoju podporu Nikarague sužovanej vnútorným konfliktom. Krajinu zachvátili nepokoje v reakcii na vládnu reformu sociálneho systému, pričom násilnosti si vyžiadali už 25 obetí na životoch.

„Som znepokojený tým, čo sa deje v týchto dňoch v Nikarague, kde v nadväznosti na sociálny protest došlo k zrážkam, ktoré spôsobili aj niekoľko obetí. Vyjadrujem tejto krajine svoju blízkosť v modlitbe a pripájam sa k žiadosti biskupov o ukončenie každého násilia, aby sa vyhlo zbytočnému krviprelievaniu a aby sa otvorené otázky riešili pokojne a so zmyslom pre zodpovednosť.“

Pápež dnes slávi 45. výročie posledných rehoľných sľubov

Pápež František si dnes zároveň pripomenul svoje 45. výročie posledných rehoľných sľubov, ktoré zložil ako jezuita - člen Spoločnosti Ježišovej.

22 apríla 2018, 14:52