Hľadaj

Vatican News
Pápež po ukončení svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty, 7. apríla 2020 Pápež po ukončení svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty, 7. apríla 2020  (Vatican Media)

Pri rannej omši sa pápež František modlil za nespravodlivo odsúdených

Povolaním každého z nás je slúžiť. Ak sa od toho vzdialime, vzďaľujeme sa od Božej lásky. O tomto hovoril pápež František v homílii v Dome sv. Marty dnes, v utorok 7. apríla. Rannú svätú omšu obetoval za všetkých, čo znášajú na vlastnej koži nespravodlivé rozsudky:

„V týchto dňoch Pôstneho obdobia sme videli prenasledovanie, ktoré znášal Ježiš a ako sa učitelia Zákona na ňom vyvŕšili: bol súdený v zášti, so zúrivosťou, a pritom bol nevinný. Chcel by som sa dnes modliť za všetkých, ktorí znášajú nespravodlivý rozsudok z nenávisti.“

V úvode svätej omše zaznela vstupná antifóna: «Nevydávaj ma zvoli utláčateľov; veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí» (Ž 27,12).

Svätý Otec v homílii komentoval dnešné liturgické čítania – druhú pieseň o Pánovom služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (49,1-6) a úryvok z Evanjelia podľa Jána (13,21-33.36-38), ktoré hovorí o Judášovej zrade a Petrovom zapretí. Svätý Otec veriacich vyzval vyprosovať si milosť vytrvať v službe aj napriek našim pádom.

Slávou kresťana je slúžiť, sme povolaní už pred narodením

Plné znenie homílie Svätého Otca

„Izaiášovo proroctvo, ktoré sme si vypočuli, je proroctvom o Mesiášovi, o Vykupiteľovi, ale aj proroctvom o ľude Izraela, o Božom ľude: môžeme povedať, že to môže byť proroctvo o každom jednom z nás. V podstate proroctvo zdôrazňuje, že Pán si vyvolil svojho sluhu od matkinho lona: hovorí to dvakrát. Jeho sluha bol vyvolený od začiatku, od narodenia či ešte pred narodením.

Boží ľud bol vyvolený pred narodením: a tak isto aj každý z nás. Nik z nás nespadol na svet len tak náhodne, náhodou. Každý má nejaké určenie, slobodný údel, údel vyvolenia Bohom. Rodím sa s údelom byť Božím dieťaťom, byť Božím služobníkom, s úlohou slúžiť, budovať, stavať. A to od matkinho lona.

Jahveho služobník, Ježiš, slúžil až po smrť: zdalo sa to ako porážka, bol to však spôsob služby. A toto zdôrazňuje spôsob služby, aký si musíme osvojiť v našom živote. Slúžiť znamená dávať sa, dávať sa druhým. Slúžiť znamená nenárokovať si pre každého z nás nejaký prospech, ktorý by nebol slúžením.

Slúženie je slávou; a slávou Krista je slúžiť až po zrieknutie sa seba samého, až po smrť, smrť na kríži. Ježiš je služobníkom Izraela. Boží ľud je služobníkom; a keď sa Boží ľud vzdiali od tohto postoja služby, je odpadlíckym ľudom: vzďaľuje sa od povolania, ktoré mu dal Boh. A keď sa každý z nás vzdiali od tohto povolania slúžiť, vzďaľuje sa od Božej lásky. A stavia svoj život na iných láskach, koľkokrát  modlárskych.

Pán si nás vyvolil od materského lona. V živote existujú pády: každý z nás je hriešnik a môže padnúť i padol. Výnimkou sú len Panna Mária a Ježiš: všetci ostatní sme padli, sme hriešnikmi. Avšak to, čo je dôležité, je postoj pred Bohom, ktorý si ma vyvolil, ktorý ma pomazal ako služobníka; je to postoj hriešnika, ktorý je schopný prosiť o odpustenie, tak ako Peter, ktorý najprv prisahá: „Nie Pane, nikdy ťa nezapriem, v nijakom prípade!“ - no potom, ako zaspieva kohút, plače. Ľutuje. Toto je cesta služobníka: keď skĺzne, keď padne, prosí o odpustenie.

Naopak, ak služobník nedokáže pochopiť, že upadol, keď sa ho vášeň zmocní takým spôsobom, že ho vedie k modlárstvu, otvára srdce satanovi, vstupuje do noci: a to sa stalo Judášovi.

Pomyslime dnes na Ježiša, služobníka verného v službe. Jeho povolanie je slúžiť, až po smrť, a to smrť na kríži. Pomyslime na každého z nás, súčasť Božieho ľudu: sme služobníkmi, naše povolanie je pre službu, nie na to, aby sme ťažili z nášho miesta v Cirkvi.

Slúžiť. Vždy v službe.

Vyprosujme si milosť vytrvať v službe. Neraz s pokĺznutiami, pádmi, avšak  aspoň tú milosť plakať tak, ako plakal Peter.“

Duchovné sväté prijímanie

Pre veriacich sledujúcich svätú omšu prostredníctvom médií pápež vyslovil modlitbu duchovného svätého prijímania:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a moja duša túži po tebe. Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď do môjho srdca aspoň duchovne. A pri tvojom príchode ťa objímam a celkom sa s tebou spájam. Nedovoľ, aby som sa niekedy odlúčil od teba.“

-zk, jb-

07 apríla 2020, 12:12
Čítaj celé >