Hľadaj

Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (� Vatican Media)

Pri rannej omši sa pápež lúčil s dlhoročnou zamestnankyňou Domu sv. Marty

Pamätať na tých, ktorí sú po našom boku v každodennom živote, oceniť ich prítomnosť, vyjadriť im vďaku a prosiť o prepáčenie za nedostatky – k tomuto vyzval pápež František v rannej homílii v Dome sv. Marty v piatok 14. februára.

Ranná svätá omša v Dome sv. Marty bola rozlúčkou jednej z pracovníčok zariadenia – pani Patrície, ktorá po 40 rokoch odchádza do dôchodku. Svätý Otec pri tejto 

príležitosti vyzval zamyslieť sa nad darom osôb, ktoré nás sprevádzajú životom – a to nielen pokrvnej rodiny, ale aj tej širšej, tvorenej ľuďmi v našom okolí. 

„A toto prospeje aj nám všetkým, ktorí tu bývame, myslieť na túto rodinu, ktorá nás sprevádza; i všetkým vám, ktorí tu nebývate, pomyslieť na množstvo ľudí, ktorí vás sprevádzajú na ceste života: susedia, priatelia, spolupracovníci, spolužiaci... Nie sme sami. Pán z nás chce mať ľud, chce, aby sme boli spolu; nechce, aby sme boli egoistami – egoizmus je hriech.“

Pápež ocenil veľkodušnosť pracovníkov Domu sv. Marty, ktorých vníma ako svoju širšiu rodinu. Spomenul viacero mien a zaspomínal si aj na tých, ktorí už nie sú na tomto svete či ktorí odišli na iné miesto. Za každým menom je jeden život, príbeh, krátka prítomnosť, ktorá zanechala stopu.

„Dnes nám všetkým  prospeje myslieť na ľudí, ktorí nás sprevádzali na ceste života, ako prejav vďačnosti a aj ako gesto vďaky Bohu. Vďaka ti, Pane, za to, že si nás nenechal osamote. Je to pravda, vždy existujú problémy a tam, kde sú ľudia, tam sú aj klebety. Aj tu vnútri. Modlíme sa a klebetíme, robí sa oboje. A niekedy sa aj hreší proti láske k blížnemu.“

Zhrešíme, stratíme trpezlivosť a potom prosíme o prepáčenie. Tak je to v rodine. „Chcel by som poďakovať za trpezlivosť osobám, ktoré nás sprevádzajú a prosiť o prepáčenie za naše nedostatky“, povedal Svätý Otec.

„Dnes je deň na vzdávanie vďaky a prosenie o prepáčenie – zo srdca, každý z nás – osobám, ktoré nás sprevádzajú v živote, kúsok života či po celý život... A chcel by som využiť túto rozlúčku Patrície, aby som s vami spoločne spomínal, vzdával vďaku a zároveň aj prosil o prepáčenie ľudí, ktorí nás sprevádzajú. Každý z nás nech tak spraví vo vzťahu  k osobám, ktoré mu zvyčajne robia spoločnosť. A tým, ktorí pracujú tu v dome, jedno obrovské „ďakujem“. A Vám, Patrícia, ktorá začínate túto druhú časť života, ďalších 40 rokov!“

-zk-

14 februára 2020, 13:02
Čítaj celé >