Hľadaj

Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Ranná homília: Božia nezištnosť je základom našej viery

Púšť rozkvitne – tento obraz proroka Izaiáša použil pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 19. decembra, aby pripomenul, že Boh je schopný všetko premeniť.

Svätý Otec v rannej homílii uvažoval nad liturgickými čítaniami, ktoré hovoria o dvoch neplodných ženách: Alžbete (Lk 1,5-25) a Samsonovej matke (Sdc 13,2-7.24-25).

„Pán dal vykvitnúť púšti. Obidve ženy počali a priviedli dieťa na svet. „Otče, je toto zázrak?“ - Nie, je to viac ako zázrak, je to základ, je to samotná podstata našej viery. Obidve počali, pretože Boh je schopný premeniť všetko, aj zákony prírody; je schopný urobiť cestu svojmu Slovu. Božie dary sú zadarmo. A životy oboch týchto žien hovoria o Božej nezištnosti.“

Ďalej pápež František pokračoval o Božej nezištnosti, gratuite - o tom, že nás svojou milosťou obdarúva zdarma, nie na oplátku za naše zásluhy. Kresťan si túto Božiu gratuitu musí jasne uvedomovať vo viere a túto vieru si chrániť:

„Nikto z nás nemá zaslúženú spásu. Nikto! - „Ale ja sa modlím, postím sa...“ - Áno, toto ti prospeje, ale ak nie je na začiatku toho všetkého táto nezištnosť, nemáme šancu. Sme neplodní. Všetci. Neplodní pre život milosti, neplodní pre vstup do neba, neplodní pre ponímanie svätosti. Je to čisto gratuita.

A preto sa nemôžeme chváliť, že sme spravodlivými. „Otče, ja som katolík, katolíčka, chodím každú nedeľu do kostola, patrím do toho a toho združenia...“ – „A povedz mi: takto si kupuješ spásu? Veríš, že toto ťa spasí?“ – K spaseniu ti to pomôže jedine ak veríš v nezištnosť Božieho daru. Všetko je milosť.“

„Nuž, som si vedomý, že hriechom je, keď si nestrážim túto nezištnosť? A keď sa idem spovedať, čo robím? Hovorím hriechy ako papagáj, alebo ich hovorím, lebo cítim, že som ohrozil ten dar nezištnosti v snahe mať niečo svoje?

Chráňme si nezištnosť a myslime na Samsona: vyvoleného a statočného, ktorý sa ku koncu svojho života skĺzol, no potom sa znovu pozviechal. My totiž môžeme skĺznuť a namýšľať si, že sme vykupiteľmi seba samých. Toto je hriech. Hriech je chcieť sa vykúpiť sami od seba. V týchto predvianočných dňoch chváľme Pána za nezištnosť spásy, za gratuitu života, za všetko to, čo nám dáva bezplatne. Všetko je milosť.“

-mh, jb-

19 decembra 2019, 15:14
Čítaj celé >