Hľadaj

Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (ANSA)

Ranná homília: Prijímam Pánovo pozvanie, alebo sa uzatváram?

Pán nás pozýva na hostinu, ktorá je stretnutím s ním. Čo uprednostňujem ja? Prijať Pánovo pozvanie, alebo sa uzavrieť vo svojich záležitostiach, v maličkostiach? K odpovedi na tieto otázky pozval pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty v utorok 5. novembra.

V homílii Svätý Otec vychádzal z úryvku z Evanjelia podľa Lukáša (14, 15-24), v ktorom sa hovorí o mužovi, ktorý chce vystrojiť veľkú hostinu, no pozvaní s 

rozličnými výhovorkami neprijímajú jeho pozvanie. A tak posiela svojich sluhov, aby zavolali chudobných a mrzákov, aby naplnili jeho dom a vychutnali si večeru. Ako povedal pápež, tento príbeh je akýmsi zhrnutím dejín spásy a zároveň aj opisom správania sa mnohých kresťanov.

Oslava znamená radosť a nezištnosť

„Večera, oslava je obrazom neba, večnosti s Pánom“, vysvetlil Svätý Otec s poznámkou, že nikdy nevieme, koho stretneme na hostine: poznávame nových ľudí, nájdeme aj osoby, ktoré by sme nechceli vidieť, no atmosféru oslavy charakterizujú radosť a nezištnosť. Pretože, ako hovorí pápež, pravá oslava musí byť zadarmo: „A  náš Boh nás vždy pozýva takto, nedáva nám platiť vstupné. Na skutočných oslavách sa neplatí vstupné. Platí domáci pán, ten, kto pozýva.“ Avšak jestvujú aj takí, ktorí aj pred nezištnosťou stavajú na prvé miesto vlastné záujmy:

„Voči tej nezištnosti, univerzálnosti oslavy pre všetkých, je tu taký postoj, ktorý uzatvára srdce: „Ja nejdem. Radšej budem sám, s ľuďmi, ktorí sa mne páčia, uzavretý.“ A toto je hriech, hriech Izraelského ľudu, hriech nás všetkých: uzavretosť. „Nie, pre mňa je toto dôležitejšie než tamto. Nie, bude po mojom.“ Vždy to moje.“

Stretnúť sa s Pánom, alebo zostať pri svojich veciach

Toto odmietnutie je aj pohŕdaním voči tomu, kto pozýva, znamená to povedať Pánovi: „Nevyrušuj ma s tvojou oslavou“. A je uzavretím sa „voči tomu, čo nám Pán ponúka: voči radosti zo stretnutia sa s ním“, vysvetlil Svätý Otec.

„Na ceste života budeme mnohokrát pred týmto rozhodnutím, pred touto možnosťou: alebo nezištnosť Pána, ísť navštíviť Pána, stretnúť sa s Pánom, alebo sa uzavrieť do mojich záležitostí, do môjho úžitku. Preto Pán na adresu jednej z takýchto uzavretostí skonštatoval, že je veľmi ťažké, aby boháč vstúpil do nebeského kráľovstva.

Sú však skvelí, svätí bohatí ľudia, ktorí nie sú pripútaní k bohatstvu. Väčšina však je pripútaná k bohatstvu, sú uzavretí. Preto nemôžu porozumieť tomu, čo je oslava. Majú svoje istoty vo veciach, ktorých sa môžu dotknúť.“

Pán očakáva všetkých, dobrých i zlých

Podľa slov Petrovho nástupcu, reakcia Pána zoči-voči nášmu odmietnutiu je rozhodná: chce, aby na oslavu zavolali každý druh ľudí, aby ich priviedli, ba donútili – dobrých i zlých. Všetci sú pozvaní. Nikto nemôže povedať: „Ja som zlý, nemôžem...“ Nie. Teba, pretože si zlý, Pán očakáva osobitným spôsobom.“ Pápež pripomína postoj otca k márnotratnému synovi vracajúcemu sa domov: syn začal svoju reč, no on ho ani len nenechá dohovoriť a objíma ho. „Pán je taký. Je to nezištnosť.“ 

Odvolávajúc sa potom na prvé liturgické čítanie, kde apoštol Pavol (Rim 12, 5-16a) vystríha pred pokrytectvom, pápež František zdôraznil, že Židom, ktorí odmietali Ježiša, pretože sa cítili byť spravodlivými, Pán raz povedal: Ja vám však hovorím, že neviestky i mýtnici vás predchádzajú do nebeského kráľovstva. Pán, ktorý miluje tých, ktorými sa najviac opovrhuje, nás volá. Pred našou uzavretosťou sa však s rozhorčením vzdiali, ako to ukazuje evanjelium. Svätý Otec v tejto súvislosti navrhol položiť si niekoľko otázok:  

„Pomyslime na toto podobenstvo, ktoré nám dnes dáva Pán. Ako je to s naším životom? Čo uprednostňujem ja? Vždy prijímať pozvanie Pána, alebo sa uzavrieť v mojich záležitostiach, v mojich maličkostiach? A prosme Pána o milosť, aby sme vždy vedeli prijať pozvanie na jeho oslavu, ktorá je zadarmo.“

Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty bol dnes medzi koncelebrantmi prítomný aj 96-ročný kňaz, ktorý slávi 70. výročie prijatia kňazskej vysviacky.

-zk, jb-

05 novembra 2019, 13:53
Čítaj celé >