Hľadaj

Ranná svätá omša v kaplnke Domu sv. Marty v piatok 25. októbra 2019 Ranná svätá omša v kaplnke Domu sv. Marty v piatok 25. októbra 2019  (ANSA)

Ranná homília: Čo sa odohráva v tvojom vnútri? Kto ťa vedie?

Prosme Pána o svetlo, aby sme vedeli dobre rozpoznať, čo sa v nás deje. Toto odporúčanie dal pápež František veriacim počas svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty v piatok 25. októbra 2019. V rannej homílii sa sústredil na prvé liturgické čítanie z Listu sv. Pavla Rimanom o nepretržitom boji medzi túžbou konať dobro a „neschopnosťou uskutočniť ho“. Veriacich vyzval, aby sa na konci každého dňa pozastavili a skúmali svoje srdcia.

Sv. Pavol píše, že robí zlo, ktoré nechce. „Aj svätí pociťujú tento boj vo svojom vnútri“. Táto zákonitosť sa týka všetkých, „je to každodenný boj“, povedal Svätý Otec:

„Je to boj medzi dobrom a zlom; no nie je to abstraktné dobro a abstraktné zlo: je to boj medzi dobrom, ktoré nás inšpiruje konať Duch Svätý a zlom, ku konaniu ktorého nás inšpiruje zlý duch. Je to boj. Je to boj nás všetkých. Keby niekto z nás povedal: „Ale ja to takto necítim, som šťastlivý, žijem pokojne, v pokoji, toto necítim ...“, povedal by som: „Nie si šťastlivý: si znecitlivený a nerozumieš, čo sa deje.“

Tento vnútorný boj potrvá do konca života, vysvetlil Svätý Otec a pripomenul mučeníkov, ktorí „museli bojovať až do úplného konca, aby si uchovali vieru“. V boji existujú „mimoriadne momenty“ a sú tu aj momenty „každodenné, bežné“. V evanjeliu Ježiš hovorí zástupom i nám: „Vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?“

„Toľkokrát sme my kresťania zaneprázdnení mnohými vecami, dokonca aj dobrými; čo sa však deje v tvojom vnútri? Kto ťa inšpiruje k tomu a tomu? Aký je tvoj duchovný sklon k tej a tej veci? Kto ťa k tomu vedie? Náš život je obyčajne ako život na ceste: kráčame po ceste života ... keď kráčame na ceste, pozeráme sa iba na veci, ktoré nás zaujímajú; na ostatné nehľadíme.“

Ako vysvetlil Svätý Otec, boj „je vždy medzi milosťou a hriechom, medzi Pánom, ktorý nás chce spasiť a vytrhnúť nás z pokušenia  a zlým duchom, ktorý nás vždy vrhá dnu“, aby nad nami zvíťazil. Pápež pozval položiť si otázku, či žijeme bez toho, aby sme si uvedomovali, čo sa odohráva v našom vnútri a či naše rozhodnutia pochádzajú od Pána alebo či nás k nim vedie náš egoizmus či diabol.

„Je dôležité vedieť, čo sa v nás deje. Je dôležité zahĺbiť sa trochu do seba a nedovoliť, aby naša duša bola cestou, ktorou prechádzajú všetci. „A ako sa to robí, Otče?“ Pred skončením dňa, vyhraď si dve - tri minúty: čo dôležité sa dnes odohralo v mojom vnútri? Ach, áno, tam som mal trochu nenávisti a tam som ohováral; urobil som i skutok lásky ... Kto ti pomohol vykonať tieto veci, tie zlé aj tie dobré? Položme si tieto otázky, aby sme spoznali, čo sa v nás deje. Niekedy, s tou klebetnou dušou, ktorú máme všetci, vieme, čo sa deje v našej štvrti, čo sa deje v dome susedov, no nevieme, čo sa odohráva v našom vnútri.“

-mh, zk-

25 októbra 2019, 13:38
Čítaj celé >