Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: Z návštevy pápeža Františka v Rumunsku Ilustračná snímka: Z návštevy pápeža Františka v Rumunsku  (ANSA)

Z demografickej zimy nás zachráni len zmena postoja k deťom a starým ľuďom

O závažnom probléme tzv. demografickej zimy hovoril Svätý Otec František v rannej homílii v pondelok 30. septembra v Dome sv. Marty. Odpoveďou Božieho slova na túto krízu dnešnej doby je podľa jeho slov „kultúra nádeje“, v ktorej má kľúčové miesto postoj ku generáciám mladých a seniorov.

Jozef Bartkovjak SJ  - Vatikán

Pápež František vychádzal z biblického čítania z proroka Zachariáša (Zach 8,1-8), ktorý zvestuje Boží prísľub obnovy zdecimovaného Jeruzalema:

„Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú sedávať v uliciach Jeruzalema starci a starenky a všetci budú mať pre vysoký vek v ruke palicu. Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, čo sa budú hrať na jeho uliciach.

Toto hovorí Pán zástupov: A ak sa to v tých dňoch bude zdať ťažké zvyškom tohoto ľudu, vari to bude ťažké aj v mojich očiach?! – hovorí Pán zástupov.

Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja vyslobodím svoj ľud z východnej krajiny i z krajiny, kde slnko zapadá; privediem ich sem a budú bývať v Jeruzaleme; oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti.“

Svätý Otec František pri komentovaní tohto proroctva nádeje kriticky poukázal na falošné nádeje človeka dneška v hľadaní večnej mladosti cestou umelého omladzovania „plastickou chirurgiou“. Upozornil, že skutočným problémom doby je tzv. „kultúra skartovania“, vyraďovanie na okraj spoločnosti tých, ktorí nie sú produktívni.

Smutnú demografickú krízu mnohých krajín, neochotu otvoriť sa pre nový život, dal Svätý Otec do súvisu práve s týmto postojom, ktorý sa prejavuje v chýbajúcej úcte k deťom a k starým ľuďom.

Vyjadril to aj známym príbehom o vnúčikovi, ktorý sa rozhodol pre svojho otca pozbíjať z dreva stolček, pri ktorom bude môcť jedávať bokom od všetkých, keď raz bude starý. Nevinné dieťa s drsnou pravdivosťou vypozorovalo tento „skartujúci“ postoj v správaní sa otca voči dedkovi.

Práve od zmeny tohto postoja sa podľa pápeža Františka odvíja aj nádej pre budúcnosť:

„Toto je ten signál: keď ľud dbá o svojich starkých a o deti, keď ich má ako poklad. Toto je signál Božej prítomnosti, to je prísľub, že je tu budúcnosť.“

Ako silný obraz zo života pápež uviedol svoj zážitok z júnovej návštevy v rumunskom meste Jaš, kde k nemu staršia pani s hrdosťou v očiach zodvihla svoje vnúča. Gesto tejto ženy zvečnila reportážna fotografia, ktorá obletela svet. 

V liturgických čítaniach dňa zazneli aj Ježišove slová učeníkom z Lukášovho evanjelia (porov. Lk 9,46-50): „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký“.

30 septembra 2019, 12:25
Čítaj celé >