Hľadaj

Vatican News
Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Životný spoločník kresťana je Duch Svätý - ranná homília v utorok 30. apríla

Duch Svätý nám dáva povstať k životu z našich obmedzení a našich smrtí, treba mu však dať v našom živote priestor. Týmito slovami sa na veriacich obrátil pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty v utorok 30. apríla. V homílii zdôraznil, že kresťanský život bez Ducha Svätého nemôže existovať.

Svätý Otec v rannej homílii komentoval dnešné liturgické čítanie z Evanjelia podľa Jána (Jn 3,7-15), v ktorom Ježiš vysvetľuje Nikodémovi, ako sa možno znova narodiť. „Z toho mála, ktorým sme“, z „našej hriešnej existencie“ môžeme povstať k životu jedine „s pomocou tej istej sily, ktorá dala zmŕtvychvstať Pánovi: s pomocou Božej sily“. Preto „nám Pán poslal Ducha Svätého“. Sami od seba to nedokážeme.

Keďže Ježiš hovorí Nikodémovi o „znovuzrodení sa zhora“, pápež František vysvetlil spojitosť medzi Veľkou nocou a posolstvom o znovuzrodení. Odkaz zmŕtvychvstania Pána je „darom Ducha Svätého“, pripomenul Svätý Otec.

Keď sa Ježiš po prvýkrát zjavil apoštolom v nedeľu svojho zmŕtvychvstania, hovorí im: „prijmite Ducha Svätého“. „Toto je tá sila! Bez Ducha Svätého nezmôžeme nič,“ vysvetlil pápež, pripomínajúc, že životom kresťana nie je len dobre sa správať, robiť toto či nerobiť tamto. Život kresťana spočíva v znovuzrodení z Ducha Svätého, a my mu máme urobiť priestor:

„Je to Duch Svätý, ktorý nám dáva zmŕtvychvstať z našich obmedzeností, z našich smrtí, lebo máme mnoho odumretého v našom živote, v našej duši. Ježišovo posolstvo Nikodémovi o zmŕtvychvstaní je toto: treba sa znova narodiť. Ako to, že treba dať priestor Duchu? Život toho, kto si hovorí kresťan, ale nenecháva miesto Duchu a nenechá sa ním viesť vpred, je pohanským životom v kresťanskom prezlečení. Duch je protagonistom kresťanského života, Duch Svätý, ktorý je s nami, nás sprevádza, premieňa, víťazí v nás. Nikto nikdy nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, čiže Ježiš. On zostúpil z neba. A vo chvíli zmŕtvychvstania nám hovorí: „Prijmite Ducha Svätého“, on bude životným spoločníkom v kresťanskom živote.“

Život kresťana teda nemôže existovať bez Ducha Svätého, ktorý je jeho „každodenným spoločníkom“, je darom od Otca, Ježišovým darom, zdôraznil pápež:

„Poprosme Pána, aby nám dal toto vedomie, že nemôžeme byť kresťanmi bez kráčania s Duchom Svätým, bez konania s Duchom Svätým, bez toho, aby sme mu dovolili byť protagonistom nášho života.“

Aké miesto má teda Duch Svätý v našom živote? - položil na záver otázku pre každého Svätý Otec. „Kresťanským životom totiž nemožno kráčať bez Ducha Svätého.“ Potrebujeme si preto od Pána vyprosovať milosť pochopiť, že „naším spoločníkom na ceste je Duch Svätý“.

-zk, jb-

30 apríla 2019, 14:19
Čítaj celé >