Hľadaj

Vatican News
Zo slávenia liturgickej pomienky sv. Agnesy, panny a mučeníčky Zo slávenia liturgickej pomienky sv. Agnesy, panny a mučeníčky 

Ranná homília pápeža Františka: Nové víno do nových mechov?

Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty v deň liturgickej spomienky rímskej mučeníčky sv. Agnesy v pondelok 21. januára sa pápež František sústredil na význam Ježišových slov z Markovho evanjelia (Mk 2,18-22), že nové víno patrí do nových mechov.

Opravdivo kresťanský životný štýl Svätý Otec stručne nazval štýlom Blahoslavenstiev.     Zároveň upozornil na tri prejavy, ktoré nie sú v súlade so štýlom kresťana a svedčia naopak o pomýlenosti dotyčného, ak by sa sám za kresťana chcel považovať. Je to neustále obviňovanie iných, svetácke spôsoby a egoistická ľahostajnosť.

„Neustále diskvalifikujú iných v štýle – povedal by som – akýchsi prokurátorov: vždy sa snažia obžalúvať tých druhých.  Ale neuvedomujú si, že je to štýl diabla: v Biblii sa diabol nazýva „veľký žalobca“ ktorý neustále obžalúva ostatných.“

„Pán Ti ponúkol nové víno, ale ty si nevymenil mechy, nevymenil si ich. Svetskosť, svetáctvo je to, čo kazí mnohých ľudí, mnohých ľudí! Dobrí ľudia, ale vstupujú do tohto ducha márnomyseľnosti, pýchy, vystavovania sa na oči... Nie je tam pokora, a pokora je súčasťou kresťanského štýlu. Musíme sa jej naučiť od Ježiša, od Panny Márie, od sv. Jozefa, oni boli pokorní.”

Do tretice sa kresťanstvu prieči postoj egoizmu, keď sa síce človek môže považovať za kresťana, ale na druhých mu nezáleží, len na sebe. Nedotknú sa ho trápenia blížneho, ani vojny či choroby. Ježiš to nazýval pokrytectvom, pripomenul pápež František. A ako teda vyzerá pravý kresťanský štýl?

„Kresťanský štýl je štýl Blahoslavenstiev: miernosť, pokora, trpezlivosť v utrpení, láska k spravodlivosti, schopnosť zniesť prenasledovania, neodsudzovať iných... A toto je kresťanský duch, kresťanský štýl. Ak chceš vedieť, aký je kresťanský štýl, aby si neupadol do tohto štýlu obžalúvania, štýlu svetáctva a  štýlu sebectva, čítaj Blahoslavenstvá. Toto je náš štýl, Blahoslavenstvá sú tie nové mechy, sú cestou k cieľu. Aby sme boli dobrými kresťanmi, treba vedieť srdcom recitovať Krédo, ale tiež srdcom recitovať Otčenáš.”

-mh, jb-

Atmosféra rannej svätej omše (zostrih)
21 januára 2019, 17:13
Čítaj celé >