Hľadaj

Vatican News
Pápež František počas rannej svätej omše Pápež František počas rannej svätej omše   (Vatican Media)

Piatková ranná homília: Jednotu chráni a opevňuje zväzok pokoja

Počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty v piatok 26. októbra pápež František pozval vytvárať a upevňovať jednotu v dnešnom svete, v ktorom sa aj medzinárodné inštitúcie „cítia neschopné nájsť dohodu“ v záujme mieru.

Svätý Otec v prvej časti svojej homílie vychádzal z liturgického čítania z Listu sv. apoštola Pavla Efezanom (Ef 4,1-6), v ktorom apoštol národov vyzýva k jednote. Uvádza, že pokora, miernosť a zhovievavosť sú cestou ako zabezpečiť pokoj vo svete, v našej spoločnosti, ale tiež v našich rodinách. Pápež František pripomína ako Pavol z osamelosti väzenia predkladá kresťanom skutočný „hymnus na jednotu“, poukazujúc na dôstojnosť ich povolania.

Jednota je zväzkom pokoja

Svätý Otec hovoril o opustenosti, ktorá sprevádzala apoštola Pavla až po jeho smrť v Ríme pri Troch prameňoch (Tre Fontane), pretože „kresťania boli príliš zaneprázdnení svojimi vnútornými vojnami“. Ako ďalej pápež zdôraznil, samotný Ježiš „skôr ako zomrel, počas poslednej večere, prosil Otca, aby dal nám všetkým milosť jednoty“.

„Aj svetové inštitúcie - ako dnes vidíme - založené s najlepším úmyslom pomôcť jednote ľudstva, mieru, sa cítia neschopné nájsť dohodu: či už pre vetovanie, či pre záujmy... A majú problém nájsť mierové dohody. A zatiaľ deti nemajú čo jesť, nechodia do školy, nie sú vzdelávané, niet nemocníc, pretože vojna zničí všetko. Je tu isté naše nasmerovanie k ničeniu, k vojne, k nejednote. Je to nasmerovanie, ktoré zasieva do nášho srdca nepriateľ, ničiteľ ľudstva, diabol. Pavol nás v tomto úryvku učí kráčať smerom k jednote, o ktorej hovorí, že „jednota je chránená, dá sa povedať opevnená, zväzkom pokoja“. Pokoj vedie k jednote.“

Cesta pokory, miernosti a zhovievavosti

Ide teda o pozvanie správať sa spôsobom hodným prijatého povolania - „so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou“:

„Pre vzájomné zmierenie sa, pre jednotu medzi nami (sa žiada) pokora, miernosť – medzi nami, čo sme zvyknutí napádať sa a kričať na seba: miernosť – a zhovievavosť. Dokáž sa povzniesť, ale otvor si srdce. Vari sa dá dosiahnuť pokoj pre svet týmito troma malými vecami? Áno, je to proces. Dá sa dôjsť k jednote? Áno, kráčaním touto cestou: pokora, miernosť a zhovievavosť“. A Pavol je praktik a pokračuje veľmi praktickou radou: „Znášajte sa navzájom v láske.“ Znášajme jedni druhých. Nie je to jednoduché, vždy prichádza úsudok, odsúdenie, ktoré vedie k rozdeleniu, k odstupu...“

Tvoriť pokoj  hneď v začiatkoch

To sa udeje  pripomenul pápež František, aj vtedy, keď vznikne odstup medzi členmi jednej rodiny. A „diabol sa tomu teší“, je to „začiatok vojny“. Vtedy tu platí rada: „znášať“, „pretože my všetci sme dôvodom k mrzutosti, k netrpezlivosti, pretože všetci sme hriešnici, všetci máme nedostatky“. Svätý Otec pripomína dnešné evanjelium podľa Lukáša (Lk 12,54-59) v ktorom nám Ježiš odporúča pomeriť sa s naším protivníkom počas cesty. Ako povedal pápež František, je to „dobrá rada“, pretože „nie je ťažké nájsť dohodu na začiatku konfliktu“.

„Ježišova rada: dohodni sa na začiatku, zmier sa na začiatku, toto je pokora, toto je miernosť, toto je zhovievavosť. Dá sa vytvárať mier na celom svete pomocou týchto malých vecí, pretože tieto postoje sú postojmi Ježiša: pokorného, mierneho, všetko odpúšťajúceho. Súčasný svet potrebuje pokoj, my potrebujeme pokoj, naše rodiny potrebujú pokoj, naša spoločnosť potrebuje pokoj. Začnime doma praktizovať tieto jednoduché veci: zhovievavosť, láskavosť a pokoru. Kráčajme ďalej po tejto ceste, neustále vytvárať jednotu, upevňovať ju. Nech nám Pán pomáha na tejto ceste.“

-ab-

26 októbra 2018, 15:29
Čítaj celé >