Hľadaj

Vatican News
Pápež František počas rannej svätej omše Pápež František počas rannej svätej omše   (Vatican Media)

Ranná homília: Kvas Ducha Svätého dáva radosť, kvas pokrytectva ju ničí

Tajomstvom kresťanskej radosti je kvas Ducha Svätého, ktorý dáva človeku rásť „smerom von“. Naopak pokrytec nevie, čo je radosť, pretože má v sebe odlišný kvas, ktorým sa rozrastá len „smerom dnu“. Takto v rannej homílii v piatok 19. októbra pápež František vysvetlil Ježišove varovanie pred kvasom farizejov, čiže pred pokrytectvom.

Veriacich na rannej svätej omši v kaplnke Domu sv. Marty pápež František povzbudil „kráčať s kvasom Ducha Svätého“. Vychádzal z dnešného úryvku z Lukáša (Lk 12,1-7) a z Listu sv. Pavla Efezanom (Ef 1,11-14).

Ježiš netoleruje pokrytectvo

Ježiš používa obraz kvasu aj v dobrom zmysle, keď na inom mieste hovorí o kvase, ktorý dáva rásť, no v dnešnom evanjeliu upozorňuje na zlý kvas, ktorý ničí, ktorý dáva rásť „smerom do seba“. Je to kvas farizejov, vtedajších znalcov zákona, saducejov, čiže „pokrytectvo“, pripomenul Svätý Otec a vysvetlil:

„Tento kvas – hovorí Ježiš – je nebezpečný. Chráňte sa ho. Je to pokrytectvo. Ježiš netoleruje pokrytectvo, tú snahu dobre vyzerať, s peknými kultivovanými formami, ale so zlými manierami vnútri. A samotný Ježiš hovorí: «Zvonku ste pekní ako tie hroby, ale vnútri je hniloba alebo spúšť, sú tam ruiny». Tento kvas, ktorý dáva rásť smerom do seba, je kvasom rastu bez budúcnosti, pretože v egoizme, v nasmerovaní na seba samého, nie je budúcnosť. Avšak vidíme iný typ človeka s tým inakším kvasom, ktorý naopak dáva rásť smerom von. Ba viac, dáva rásť v zmysle dedičov, ktorí nadobudnú dedičstvo.“

Prisľúbené dedičstvo radosti

Svätý Otec potom pripomenul, ako v Liste Efezanom sv. Pavol vysvetľuje, že „v Kristovi sme sa stali dedičmi, predurčenými“ byť „na chválu jeho slávy“. Hovorí o „pečati prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva“ v očakávaní „plného vykúpenia“. Toto odkazuje na tých ľudí, sú nasmerovaní „smerom von“, vysvetlil pápež František:

„Niekedy sa pomýlia, ale sa opravia, niekedy padnú, ale opäť vstanú. Tiež aj niekedy zhrešia, ale ľutujú. Ale vždy smerom von, smerom k tomu dedičstvu, pretože bolo sľúbené. A títo ľudia sú radostní, pretože im bolo prisľúbené veľmi veľké šťastie, že budú slávou a chválou Boha. A «kvasom – hovorí Pavol – u týchto ľudí je Duch Svätý», ktorý nás pobáda byť chválou jeho slávy, slávy Božej.“

Kvas Ducha Svätého sa prejavuje radosťou v srdci

Ježišove slová o kvase predstavujú pre kresťana dôležitú výzvu. Jestvuje kvas dobrý a kvas zlý, ktorých výsledkom sú dva opačné charaktery ľudí, zhrnul na záver pápež František:

„Prvým sú tí, ktorých vedie vlastný egoizmus, rastú smerom do seba. Majú kvas egoizmu, ktorý im dáva rásť do seba, a záleží im len na tom, aby vyzerali dobre, vyrovnane, v poriadku, aby nebolo vidieť zlozvyky, ktoré majú. Sú to pokrytci, a Ježiš hovorí: «Chráňte sa toho». Tým druhým typom ľudí sú kresťania, a mali by sme byť takýmito kresťanmi, pretože existujú aj kresťania pokryteckí, ktorí neprijímajú kvas Ducha Svätého. Preto Ježiš napomína: «Chráňte sa kvasu farizejov». Kvas kresťanov je Duch Svätý, ktorý nás pobáda smerom von, dáva nám rásť, popri všetkých ťažkostiach putovania, aj popri všetkých hriechoch, ale vždy s nádejou. Práve Duch Svätý je závdavkom tej nádeje, tej chvály, tej radosti. Títo ľudia, ktorí majú Ducha Svätého ako kvas, sú v srdci radostní, a to aj v problémoch a v ťažkostiach. Pokrytci zabudli, čo to znamená byť radostným.“

-ab, jb-

19 októbra 2018, 16:06
Čítaj celé >