Hľadaj

Vatican News
2018.10.02 Messa Santa Marta 2018.10.02 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Ranná homília pápeža Františka: Hovoríte s vaším anjelom?

«Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil». Tieto slová z Knihy Exodus (23,20-23a) boli pre Svätého Otca inšpiráciou v jeho rannej homílii dnes, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku svätých anjelov strážcov. Práve oni sú tou „osobitnou pomocou“, ktorú Pán poskytuje nám – ľuďom kráčajúcim po ceste života, povedal pápež František.

Anjel nám ako kompas pomáha kráčať

Na ceste života potrebujeme pomoc „spoločníkov“, „ochrancov“, tých, ktorí sú nám „kompasom“, ktorí „nás chránia pred nebezpečenstvom“ a pred nástrahami, ktoré môžeme postretnúť, povedal Svätý Otec a menoval tri z nich:

„Je tu nebezpečenstvo, že prestaneme kráčať. A koľko ľudí sa usadí, nekráča a celý život sú nehybní a nečinní... Je to nebezpečenstvo. Ako ten muž z evanjelia, ktorý mal strach investovať talent. Zakopal ho do zeme a hovorí: „Mám pokoj, som pokojný. Nemôžem pochybiť. Takto neriskujem.“ – Mnoho ľudí nevie ako kráčať alebo má strach riskovať a tak sa zastaví. My však poznáme pravidlo, že ten, kto je v živote nehybný, nakoniec zdegeneruje. Tak ako voda – keď je stojatá, prichádzajú k nej komáre, nakladú do nej vajíčka a všetko sa skazí. Všetko. – Anjel nám pomáha, pobáda nás ku kráčaniu.“

Nebezpečenstvo pomýliť si cestu či zablúdiť v labyrinte

Ako povedal pápež František, ďalšie dve nástrahy na ceste nášho života sú „nebezpečenstvo, že si pomýlime cestu“, ktorú je „ľahké napraviť len na začiatku“, a ďalej aj nebezpečenstvo, že opustíme cestu, aby sme krúžili po námestí, chodiac „z jednej strany na druhú, ako v labyrinte“, ktorý je pascou a „nikdy ťa neprivedie do cieľa“. Anjel „je tu preto, aby nám pomohol nepomýliť si cestu a aby nám po nej pomohol kráčať“, avšak potrebná je aj naša modlitba, naša prosba o pomoc, uviedol Svätý Otec:

„Pán hovorí: «Váž si ho». Anjel  má moc, má autoritu, aby nás viedol. Počúvaj ho. «Počúvaj jeho hlas; nepohŕdaj ním». Treba počúvať inšpirácie, ktoré sú vždy od Ducha Svätého, avšak vnukne nám ich anjel. Chcel by som vám všetkým položiť otázku: Hovoríte s vaším anjelom? Poznáte meno vášho anjela? Počúvate vášho anjela? Necháte sa ním na ceste viesť za ruku či podnietiť k pohybu?“

Anjel nám ukazuje cestu smerujúcu k Otcovi

Prítomnosť a úloha anjelov v našom živote je však ešte dôležitejšia, pretože oni nám nielenže pomáhajú dobre kráčať, ale nám aj ukazujú „kam máme dôjsť“. V dnešnom úryvku z Evanjelia podľa Matúša (18,1-5.10) sa píše: „Neopovrhuj deťmi“, hovorí Pán, lebo «ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach». Súčasťou tajomstva toho, ako anjeli chránia, je teda aj „kontemplácia Boha Otca“, avšak pre to, aby sme to pochopili, potrebujeme milosť od Pána, uviedol Svätý Otec a na záver dodal:

„Náš anjel nielenže je s nami, ale vidí aj Boha Otca. Je vo vzťahu s ním. Od nášho prebudenia až kým nejdeme spať, je každodenným mostom, ktorý nás sprevádza a je spojením medzi nami a Bohom Otcom. Anjel je každodennými dverami k transcendentnu, k stretnutiu sa s Otcom – čiže anjel mi pomáha kráčať, pretože hľadí na Otca a pozná cestu. Nezabudnime na týchto spoločníkov na ceste.“

-zk-

02 októbra 2018, 12:50
Čítaj celé >