Hľadaj

Vatican News
2018.09.10 Messa Santa Marta 2018.09.10 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Ranná homília: Novosť Evanjelia neakceptuje dvojakosť života

Je rozdiel medzi novinkami sveta a novosťou prinášanou Kristom, podčiarkol vo svojej dnešnej rannej homílii pápež František. Evanjelium mení človeka úplne a neuznáva pokrytectvo. Pápež tiež upozornil na to, že cesta kresťana je mučeníctvo a nie je potrebné „riediť“ Evanjelium.

Svätý Otec vo svojej homílii parafrázoval tvrdé slová sv. Pavla z prvého liturgického čítania, ktoré napísal Korinťanom (1. Kor 5, 1-18), keď poukázal na ich dvojaký život: „Bratia, počuť aj o smilstve medzi vami, a o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť. Ale vy ste kresťania a takto žijete?“ Apoštol je veľmi nahnevaný na tých, ktorí sa vystatujú, že sú kresťanmi a u ktorých „vyznávanie Ježiša Krista ide spoločne s tolerovaním nemorálnosti.“ Pavol pripomína, že kvas prekvasuje celé cesto a že je potrebný nový kvas pre nové cesto.

Evanjelium pretvára človeka vnútorne

Ježiš prikázal svojím učeníkom: „Nové víno do nových mechov“. Pápež František ďalej pokračoval:

„Novosť Evanjelia, novosť Krista nespôsobuje len premenenie našej duše, ide o premenenie celého človeka: duše, ducha a tela – všetkých a všetkého, to znamená premenenie vína, kvasu, nové mechy, tiež všetko. Novosť Evanjelia je absolútna, je totálna, zachváti nás celých, pretože nás premieňa zvnútra smerom von - duch, telo a každodenný život.“

Novosť Evanjelia a novinky sveta

Svätý Otec poznamenal, že kresťania v Korinte nepochopili totálnu novosť Evanjelia, ktoré nie je ideológiou alebo spôsobom spoločenského života, ktorý spolunažíva s pohanskými zvykmi. Novosť Evanjelia je Zmŕtvychvstanie Krista, je to Duch, ktorého nám poslal, „aby nás sprevádzal životom“. My kresťania sme mužmi a ženami novosti, nie noviniek, prehlásil pápež.

„A mnohí ľudia sa snažia žiť svoje kresťanstvo „noviniek“: «Ale dnes, sa môže konať takto, nie dnes sa môže žiť takto ...» A títo ľudia, ktorí žijú novinkami, ktoré ponúka svet, žijú svetácky, neakceptujú plne novosť. Existuje rozdiel medzi „novosťou“ Ježiša Krista a „novinkami“, ktoré nám svet ponúka k prežívaniu.“

Môžeme byť slabí, ale nie pokrytci

Ľudia, ktorých Pavol odsudzuje, sú, ako pokračoval Svätý Otec, „vlažní a nemorálni, (...), tí, ktorí sa pretvarujú, sú formálni, pokryteckí.“ Ježišovo volanie je volanie k novosti, zdôraznil ďalej pápež:

„Niekto môže povedať: «Ale, otče my sme slabí, sme hriešnici ...» - «Toto je iná vec». Ak uznávaš, že si hriešnik a slabý, on ti odpúšťa, pretože súčasťou novosti Evanjelia je vyznávať, že Ježiš Kristus prišiel, aby odpustil hriechy. Ale ak hovoríš, že si kresťan a zároveň žiješ týmito svetskými novinkami, to nie, toto je  pokrytectvo. Toto je ten rozdiel. A Ježiš nám v Evanjeliu povedal: «Dávajte si pozor, keď vám budú hovoriť: Kristus je tu, je tam, je tamto ... Toto sú novinky: spása je s týmto, je s tamtým...» No Kristus je jediný. A Kristus je jasný vo svojom posolstve.“

Cesta toho, kto nasleduje Krista, je cesta mučeníctva

Ježiš však neklame toho, kto ho chce nasledovať a pri otázke: „Aká je však cesta tých, ktorí žijú „novosť“ a nechcú žiť „novinkami“?, pápež František pripomína záver dnešného Evanjelia, v ktorom sa zákonníci a farizeji rozhodli zabiť Ježiša, „ zbaviť sa ho“. „Cesta tých, ktorí príjmu novosť Ježiša Krista je rovnaká, ako tá Ježišova, cesta smerom k mučeníctvu“, upozornil Svätý Otec. Nejde vždy o mučeníctvo krvi, ale o to každodenné mučeníctvo. „My sme na ceste a sleduje nás veľký žalobca, ktorý vzbudzuje súčasných žalobcov, aby nás usvedčili z protirečenia“. Pápež František na záver svojej homílie uviedol, že nie je potrebné vyjednávať s „novinkami“, nie je potrebné „riediť ohlasovanie Evanjelia“.

-ab-

10 septembra 2018, 15:18
Čítaj celé >