Hľadaj

Vatican News
Pápež František v Dome sv. Marty Pápež František v Dome sv. Marty  (Vatican Media)

Pápež František: Božia láska je bezhraničná

Božia láska je bezhraničná. Jej veľkosť sa prejavuje v maličkostiach a v nežnosti - takto sa dá zhrnúť dnešná ranná homília pápeža Františka v Dome sv. Marty.

Na dnes v Cirkvi pripadá Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Svätý Otec svoju homíliu začal prehlásením, že sa dá povedať, že dnes je sviatok Božej lásky.

Boh miluje vždy ako prvý

Hneď na úvod vysvetlil, že nie my sme milovali Boha, ale je to on, ktorý „nás miloval ako prvý, On je prvý v láske“. Ide o pravdu, ktorú proroci vysvetľovali obrazom kvetu mandľovníka, ktorý zakvitá na jar ako prvý. Pápež zopakoval: „Boh je taký, vždy je prvý. Očakáva nás ako prvý, miluje nás ako prvý, pomáha nám ako prvý“.

Božia láska je bez hraníc

Nie je však jednoduché chápať Božiu lásku. V liturgickom čítaní z Listu Efezanom (Ef 3, 8-12. 14-19) sv. Pavol hovorí o „Kristovom nevyspytateľnom bohatstve“, ako skrytom tajomstve. Pápež František vysvetlil:

„Je to láska, ktorá sa nedá pochopiť. Kristova láska, ktorá prekonáva každé poznanie. Presahuje všetko. Tak veľká je láska Boha. A jeden básnik hovorieval, že «je ako more bez pobrežia, bez dna...», je bezhraničným morom. A toto je láska, ktorú máme chápať – to je láska, ktorú dostávame.“

Božia pedagogika

Pán nám svoju lásku zjavoval počas dlhých dejín spásy, „bol veľkým pedagógom“, povedal Svätý Otec. Vychádzajúc zo slov proroka Ozeáša (Oz 11, 1. 3-4. 8e-9) z prvého liturgického čítania vysvetlil, že ju nezjavoval prostredníctvom moci: „Nie. Ale, ako píše prorok: «ja som učil kráčať môj ľud, držiac ho za ruku. Staral som sa oň.» Držiac ho za ruku, zblízka, ako otec“:

„Ako Boh prejavuje lásku? Prostredníctvom veľkých vecí? Nie, umenšuje sa, stáva sa maličkým pomocou gest nežnosti, dobroty. Stáva sa maličkým. Približuje sa. A pomocou tejto blízkosti, týmto umenšovaním, nám dáva pochopiť veľkosť tej lásky. Veľké veci rozumieme prostredníctvom tých maličkých.“

Veľkosť vyjadrená v malosti

Nakoniec Boh posiela svojho Syna, no „posiela ho v tele“ a Syn „sa uponížil až na smrť“. Toto je tajomstvo Božej lásky – najväčšia veľkosť je vyjadrená v umenšení. Ako povedal pápež František, takto môžeme chápať aj cestu kresťana.

„Keď nás chce Ježiš naučiť, aké má byť správanie kresťana, nehovorí veľa, ukazuje nám ten známy text z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia, na základe ktorého budeme súdení. A čo hovorí? Nehovorí: «Ja si myslím, že Boh je taký. Ja som pochopil Božiu lásku takto.» Nie, nie ... V maličkosti som prejavil Božiu lásku. Dal som jesť hladnému, piť smädnému, navštívil som chorého a uväzneného. Skutky milosrdenstva sú práve tou cestou lásky, ktorej nás Ježiš učí v kontinuite s touto láskou veľkého Boha!“

Nie prehlásenia o láske, ale konkrétne činy

Ako napokon uviedol Svätý Otec, netreba veľké prejavy o láske, potrebujeme naopak mužov a ženy „ktorí vedia robiť tieto malé skutky pre Ježiša, pre Otca.“ Skutky milosrdenstva „sú pokračovaním tejto lásky, ktorá sa umenšuje, prichádza k nám a my ju nesieme ďalej.“

-ab-

08 júna 2018, 14:56
Čítaj celé >