Cerca

Vatican News
Pápež František počas rannej svätej omše Pápež František počas rannej svätej omše   (Vatican Media)

Diabol prenasleduje kresťanov, ale aj Boží obraz v každom človeku

Pri rannej svätej omši v piatok 1. júna, deň liturgickej spomienky sv. mučeníka Justína pápež František upozornil na rôzne súčasné formy prenasledovania: prostredníctvom kultúrneho kolonializmu, vojen, hladu či novodobého otroctva. Označil to za prejavy pôsobenia diabla.

Dnes sme svedkami „veľkého prenasledovania“, ktoré postihuje spomenutými formami nielen kresťanov, ale ľudí vo všeobecnosti. V pozadí tohto prenasledovania je dnešný „svet otrokov“. Nech nám Pán dá „milosť“ bojovať a obnoviť „silou Ježiša Krista“ Boží obraz, „ktorý je v každom z nás“. Týmito slovami možno zhrnúť dnešnú homíliu Svätého Otca, ktorou sa prihovoril v kaplnke Domu sv. Marty.

Prenasledovanie je súčasťou života kresťana

V dnešnom prvom čítaní z Listu apoštola Petra (1 Pt 4,7-13) je zmienka o tom, že počas storočí „prepukne“ prenasledovanie kresťanov ako „požiar“. Pápež František sa pristavil pri tejto myšlienke s vysvetlením, že prenasledovanie je „súčasťou kresťanského života“ v zmysle „blahoslavenstva“. Pripomenul, že Ježiš bol prenasledovaný „kvôli svojej vernosti Otcovi“.

„Prenasledovanie je tak trochu „ovzduším“, v ktorom žije kresťan aj dnes, pretože aj dnes sú tu mnohí mučeníci, mnohí prenasledovaní pre lásku ku Kristovi. V mnohých krajinách sú kresťania bez práv. Ak nosíš kríž, ideš do väzenia, a takto sú ľudia väznení, dnes existujú ľudia odsúdení na smrť za to, že sú kresťanmi. Sú tu ľudia zabití, a to v počte vyššom než mučeníci prvotných čias. Je ich viac! Ale, toto nie je správou. A preto televízne spravodajstvo a noviny to nepublikujú. Ale kresťania sú prenasledovaní.“

Útoky na Boží obraz v mužovi a žene

Svätý Otec ďalej poznamenáva, že dnes existuje aj iné prenasledovanie: „každého muža a ženy, pretože sú obrazom Boha“.

„Za každým prenasledovaním či už kresťanov alebo ľudí vôbec je diabol, je to démon, ktorý hľadá ako zničiť vieru v Krista v kresťanoch a Boží obraz v mužovi a žene. Už od počiatku sa o to snažil – môžeme to čítať v knihe Genezis – zničiť  tú harmóniu medzi mužom a ženou, ktorú vytvoril Pán. Harmóniu, ktorá pochádza z toho, že sú obrazom a podobou Boha. A podarilo sa mu to spraviť. Podarilo sa mu to dosiahnuť pomocou klamstva, zlákania... Svojimi zbraňami, ktoré používa. Vždy to tak robí. Ale aj dnes je boj, povedal by som zvlčilosť voči mužovi a žene, pretože, inak sa nedá vysvetliť táto rastúca vlna ničenia muža a ženy, toho, čo je ľudské.“

Diabol v pozadí hladu, otroctva, kultúrneho kolonializmu či vojen

Pápež František uviedol hlad ako „nespravodlivosť“, ktorá „ničí muža a ženu, pretože nemajú čo jesť“, hoci svet má kvantum jedla. Potom je tu vykorisťovanie ľudí v rôznych formách otroctva - Svätý Otec spomenul ako nedávno videl film natočený tajne v jednej väznici, kde sú zavretí migranti, vystavení „mučeniam“, formám „deštrukcie“ na ich „zotročenie“. A poznamenal, že k tomu stále dochádza aj „70 rokov od prijatia charty ľudských práv“.

Zamýšľal sa tiež nad kultúrnym kolonializmom „kedy mocnosti nútia akceptovať pravidlá ich kultúry, idúce proti nezávislosti, proti kultúre národa, predpisujúc nehumánne veci, ktoré deštruujú“, prinášajú „smrť“. Svätý Otec poznamenal, že to, o čo ide démonovi, je práve „zničenie dôstojnosti“. „S týmto cieľom prenasleduje,“ pokračoval pápež:

„A nakoniec, pomyslime na vojny ako nástroj deštrukcie ľudí, Božieho obrazu. Nuž, pomyslime aj na ľudí, čo vojny spôsobujú, plánujú vojny, aby dosiahli moc na inými. Sú tu ľudia, ktorí ďalej rozvíjajú zbrojný priemysel, aby ničili ľudstvo, ničili obraz muža a ženy, či už fyzicky, alebo morálne či kultúrne. – «Ale otče, veď títo nie sú kresťania. A prečo sú potom prenasledovaní?» – «Áno, sú obrazom Boha. A preto ich démon prenasleduje.» A impériá pokračujú dnes v prenasledovaniach. Nemôžme si dovoliť byť naivní. Dnes sú vo svete prenasledovaní nielen kresťania. Sú to ľudia, muž a žena, pretože ten otec každého prenasledovania netoleruje, že sú obrazom a podobou Boha. A napáda a ničí tento obraz. Nie je jednoduché tomu porozumieť, žiada sa mnoho modlitby, aby sme to pochopili.“

-ab, jb-

01 júna 2018, 15:14
Čítaj celé >