Hľadaj

Vatican News
2018-05-14 Messa a santa Marta 2018-05-14 Messa a santa Marta   (Vatican Media)

Homília na sviatok sv. Mateja: Dar Ježišovho priateľstva zaväzuje

Pápež František v rannej homílii vo sviatok svätého apoštola Mateja pripomenul, že sme pozvaní prežívať priateľstvo s Ježišom, ktorý si nás sám vyvolil a je vo svojom priateľstve verný.

Vo svojom zamyslení pri omši v Dome sv. Marty vychádzal Svätý Otec z liturgických čítaní (Sk 1,15-17.20-26; Jn 15,9-17), kde sa hovorí o vyvolení.

Dostali sme do vienka Ježišovo priateľstvo

Povolanie k priateľstvu s Ježišom nie je niečím náhodným, ale je to dar od Pána, pripomenul Svätý Otec. Podelil sa s prítomnými o tom, čo znamená tento dar byť Ježišovými priateľmi:

„Dostali sme tento dar ako údel, byť Ježišovými priateľmi je naše povolanie: žiť ako Pánovi priatelia. A to isté kedysi dostali aj apoštoli, ešte silnejšie, ale to isté. My všetci kresťania sme dostali tento dar: otvorenosť, prístup k Ježišovmu srdcu, k Ježišovmu priateľstvu. - Dostali sme do vienka dar tvojho priateľstva. A naším údelom je byť tvojimi priateľmi. - Je to dar, ktorý Pán zachováva navždy, a on je verný tomuto daru.“ 

Ježiš priateľstvo nezruší ani v prípade zrady

Mnohokrát však nie sme verní a vzďaľujeme sa od Pána „našimi hriechmi, našimi vrtochmi“. No „on je priateľstvu verný“. Ako nám to pripomínajú dnešné slová Evanjelia podľa Jána, Ježiš nás viac nenazýva „sluhami“, ale „priateľmi“ a zachováva toto slovo až do konca, pretože je verný. Dokonca aj voči Judášovi: posledné slovo, ktorým ho oslovil pred jeho zradou bolo „priateľ“. Nepovedal mu: „zmizni“.

„Ježiš je náš priateľ. A Judáš, ako sa tu hovorí, išiel za svojím novým údelom, za osudom, ktorý si slobodne vybral, vzdialil sa od Ježiša. A odpadnutie (apostáza) je v tomto: oddeliť sa od Ježiša. Taký priateľ, čo sa stáva nepriateľom, alebo priateľ, ktorý sa stáva ľahostajným, alebo priateľ, ktorý sa stáva zradcom.“

Pán nám pomáha zostať vernými

Namiesto Judáša – ako sa píše v prvom čítaní zo Skutkov apoštolov  –  je teda vybratý lósom Matej, „aby bol svedkom Zmŕtvychvstania“, „svedkom tohto daru z lásky“. Ako pripomenul pápež, „priateľ je ten, kto sa podelí s tajomstvami“ s druhým. „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca,“ hovorí vskutku Ježiš v Evanjeliu. Ide teda o priateľstvo, ktoré „sme dostali do vienka, teda ako údel“, ako ho dostali aj Judáš a Matej:

„Myslime na to, on neruší tento dar, nezrieka sa nás, očakáva nás až do konca. A keď sa my pre našu slabosť od neho vzdialime, on čaká, vyčkáva a ďalej hovorí: „Priateľu, čakám ťa. Priateľu, čo chceš? Priateľu, prečo ma bozkom zrádzaš? On je v priateľstve verný a my si od neho musíme vyprosovať túto milosť zostať v jeho láske, zostať v jeho priateľstve, v tom priateľstve, ktoré sme od neho dostali do vienka ako dar.“

-ab, jb-

14 mája 2018, 15:06
Čítaj celé >