Hľadaj

Vatican News
2018-04-13 Messa Santa Marta 2018-04-13 Messa Santa Marta   (Vatican Media)

Pápež František v homílii: Svet kričí „sloboda“, ale je ešte viac otrokom

V príhovore pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty pápež František pozval k uvažovaniu nad otázkou slobody. Urobil tak na troch príkladoch z dnešnej liturgia slova: farizeja Gamaliela, apoštolov Petra a Jána a samotného Ježiša.

Skutočná sloboda je nechať vo svojom živote priestor Bohu a nasledovať ho s radosťou aj v utrpení, vysvetlil Svätý Otec. Odporúčal klásť si otázky: „Som slobodný, alebo som otrokom ambícií, bohatstva či módy?“

Sme slobodní premýšľať s chladnou hlavou a dať priestor Bohu v našich životoch ako Gamaliel? Sme slobodní v nasledovaní Ježiša s radosťou aj v utrpení, tak ako Peter a Ján? A sme slobodní od vášni, od ambícií, od módy? Alebo sme ako svet, ktorý tak trochu schizofrenicky kričí „sloboda“, ale stáva sa ešte viac otrokom? To sú otázky pápeža Františka inšpirované čítaním zo Skutkov apoštolov o predvedení apoštolov pred veľradu (Sk 5,34-42) ako aj Ježišovým zázračným rozmnožením chlebov a rýb z Jánovho evanjelia (Jn 6,1-15).

Sloboda, o ktorej hovoríme počas veľkonočného obdobia, je slobodou synov, ktorú nám daroval Ježiš „prostredníctvom svojho vykupiteľského diela“. Prvým príkladom na zamyslenie je Gamaliel, učiteľ zákona, farizej, ktorý presvedčí veľradu prepustiť Petra a Jána, ktorí boli uväznení za uzdravenie ochrnutého. Ako vysvetlil Svätý Otec, Gamaliel je „slobodným mužom, rozmýšľa s chladnou hlavou a privedie veľradu k uvažovaniu“, presvedčí ich, že „čas urobí svoje“.

„Slobodný človek nemá strach z času, nechá konať Boha. Dá priestor Božiemu pôsobeniu v čase. Slobodný človek je trpezlivý. A Gamaliel bol židom, nebol kresťanom, neuznával Ježiša ako Spasiteľa, ale bol slobodným človekom. Premyslí si svoj názor, ponúkne ho iným a je akceptovaný. Sloboda nie je netrpezlivá.“

Aj Pilát dobre rozmýšľal, s chladnou hlavou, pokračoval pápež František, a uvedomil si, že Ježiš je nevinný. „No nedokázal vyriešiť problém, pretože nebol slobodný, bol upnutý na povýšenie“, „chýbala mu slobodná odvaha, pretože bol otrokom karierizmu, ambícií, vlastného úspechu.“

Druhým príkladom, ktorý ponúkol prítomným Svätý Otec bola sloboda Petra a Jána, „ktorí uzdravili ochrnutého a teraz sa ocitli pred veľradou“. Veľrada ich nakoniec oslobodzuje, ale najskôr ich dá zbičovať, hoci sú nevinní. Potrestaní nespravodlivo, pripomína pápež, „odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo meno“. „Toto je radosť z pripodobnenia sa Ježišovi. Je to iná sloboda, väčšia, širšia, viac kresťanská,“ vysvetlil pápež.

Peter mohol ísť za sudcom, zažalovať veľradu a žiadať odškodnenie. A naopak, bol radostný, tak ako aj Ján, „pretože trpeli v Ježišovom mene“. Možno si spomenuli na Ježišove slová: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať. Ste blahoslavení.“

„Boli slobodní v utrpení, aby nasledovali Ježiša“, pokračoval pápež. Je to kresťanský postoj: „Pane, ty si mi dal veľa, trpel si veľa pre mňa. Čo môžem urobiť pre teba? Vezmi, Pane, môj život, môj rozum, moje srdce, všetko je tvoje“. Po tomto odkaze na slová modlitby sebaobetovania sv. Ignáca z Loyoly Svätý Otec pokračoval:

„Toto je sloboda človeka zaľúbeného do Ježiša Krista, nesúceho pečať Ducha Svätého, s vierou v Ježiša Krista. Ty si toto spravil pre mňa, ja spravím toto pre teba. Aj dnes je ich mnoho, vo väzení, kresťanov, mučených, ktorí si ďalej udržiavajú túto slobodu vyznávať Ježiša Krista.“

Tretím príkladom je Ježiš sám, ktorý urobil zázrak rozmnoženia chlebov. Na konci boli ľudia nadšení a Ježiš pochopil, že „prišli zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom“. Vtedy sa znova utiahol na vrch. „Dištancoval sa od triumfalizmu. Nenechal sa týmto triumfalizom oklamať. Bol slobodný,“ dodal pápež.

Ako na púšti, keď odrazil pokušenia diabla, „pretože bol slobodný a jeho sloboda bola riadením sa vôľou Otca. ... A skončí na kríži. Tu je príklad najväčšej slobody: Ježiš.“ Ten, ktorý sa riadi vôľou Otca, aby obnovil naše synovstvo.

Na záver pápež František povzbudil prítomných k uvažovaniu formou otázok:

„Premýšľajme dnes nad našou slobodou. Tri príklady: Gamaliel, Peter a Ján, a samotný Ježiš. Je moja sloboda kresťanská? Som slobodný? Alebo som otrokom mojich vášni, mojich ambícií, mnohých vecí, bohatstva, módy? Zdá sa to smiešne, ale koľko ľudí je otrokmi módy! (...) Pomyslime na našu slobodu, tento svet je trochu schizofrenický, či nie? Kričí: „Sloboda, sloboda, sloboda!“ Ale je ešte viac otrok, otrok, otrok. Myslime na tú slobodu, ktorú nám Boh daruje v Ježišovi.“

13 apríla 2018, 12:38
Čítaj celé >