Cerca

Vatican News
2018-04-12 Messa Santa Marta Svätý Otec počas slávenia rannej svätej omše  (Vatican Media)

Pápež František pokračuje v ranných homíliách: Radosť z veľkonočnej konkrétnosti

Pápež František sa po veľkonočnej prestávke opäť vrátil k pravidelnému sláveniu svätých omší so skupinami veriacich v Dome sv. Marty. Pri dnešnej rannej svätej omši sa v príhovore zameral na vydávanie svedectva životom.

Kresťanské svedectvo vyrušuje, nikdy nezapredáva pravdu, ako to dosvedčujú mnohí kresťania zabití alebo prenasledovaní, dnes početnejší než v prvých storočiach. Kompromis naopak z kresťanov robí „slabý čaj“. Je preto potrebné prosiť o milosť pamätať si prvé stretnutie s Ježišom, ktoré „nám zmenilo život“. Svätý Otec sa vo svojej homílii venoval trom charakteristikám, ktoré pramenia vo veľkonočnej radosti: poslušnosť, svedectvo a konkrétnosť.

Ako pápež František ďalej uviedol, päťdesiat dní veľkonočného obdobia bolo pre apoštolov „časom radosti“ z Ježišovho zmŕtvychvstania. Bola to pravá radosť, aj keď ešte trochu pochybujúca, ostýchavá, ktorá sa pýta, čo bude ďalej, zatiaľ čo potom, po zoslaní Ducha Svätého, radosť sa stáva „odvážnou“. Spočiatku „chápali, pretože videli Pána, ale nechápali všetko“, boli spokojní, ale nedokázali pochopiť. „Bol to Duch Svätý, ktorý im dal pochopiť všetko.“

Apoštoli dostali zákaz kázať, ohlasovať Ježiša. Napriek tomu, po oslobodení z väzenia prostredníctvom anjela sa vracajú vyučovať do chrámu, pripomenul Svätý Otec. Ako opisuje dnešné Prvé čítanie zo Skutkov apoštolov (Sk 5, 27-33), boli teda predvedení pred veľradu kde im veľkňaz pripomenul zákaz vyučovať v Ježišovom mene. «Boha treba viac poslúchať ako ľudí», odpovedal Peter. Slovo „poslušnosť“ sa opakuje aj v dnešnom Evanjeliu sv. Jána (Jn 3,31-36). A pápež ho zdôrazňuje, pretože „život v poslušnosti“ je to, čo charakterizuje apoštolov, ktorí prijali Ducha Svätého. Poslušnosť v nasledovaní Ježišovej cesty, ktorý „poslúcha až do konca“, ako v Olivovej záhrade. Poslušnosť, ktorá pozostáva v plnení Božej vôle. Poslušnosť je cesta, ktorú nám ukázal Ježiš, povedal Svätý Otec, a kresťan, teda „poslúcha Boha“.

Kňazi, ktorí chceli rozkazovať, kontrolovali všetko pomocou úplatku: „odmena došla až k hrobu“. Takto rieši problémy svet, vysvetlil pápež František, čiže „svetskými spôsobmi“. Prvou sú „peniaze“, ktorých pánom je diabol. V skutočnosti samotný Ježiš hovorí, že sa nedá slúžiť dvom pánom.

Druhou charakteristikou apoštolov je „svedectvo“, „kresťanské svedectvo spôsobuje nepokoj“, pripomína Svätý Otec. Možno trochu hľadáme cestu kompromisu „medzi svetom a nami“, ale „kresťanské svedectvo nepozná cesty kompromisu“. „Pozná trpezlivosť pri sprevádzaní ľudí, ktorí nezdieľajú náš spôsob myslenia, našu vieru, pozná toleranciu, sprevádzanie, ale nikdy nie zapredanie pravdy“, dodal pápež František a pokračoval zhrnutím:

„Po prvé, poslušnosť. Po druhé, svedectvo, ktoré veľmi dráždi: všetky tie prenasledovania, ktoré tu boli a sú až podnes... Pomyslite na kresťanov prenasledovaných v Afrike, na Blízkom východe... Ale dnes je ich viac ako v prvopočiatkoch: sú väznení, podrezávaní, popravovaní za vyznanie Ježiša. Svedectvo až do krajnosti.“

Konkrétnosť v prístupe apoštolov je tretí aspekt, pri ktorom sa pristavil Svätý Otec. Apoštoli hovorili o konkrétnych veciach, „nie o rozprávkach“. Apoštoli videli a dotýkali sa Ježiša. Avšak „každý z nás sa dotkol Ježiša vo svojom živote“, dodal pápež František:

„Stane sa, že mnoho krát hriechy, kompromisy, strach nám dajú zabudnúť na toto prvé stretnutie, stretnutie, ktoré nám zmenilo život. Áno, pamätáme si ho, ale je to vyblednutá spomienka, ktorá z nás robí kresťanov len „slabý čaj“: vyblednutých, povrchných. Prosme si neustále od Ducha Svätého milosť konkrétnosti. Ježiš prešiel mojím životom, mojím srdcom. Duch Svätý do mňa vstúpil. Potom som možno na to zabudol, ale je tu milosť pripamätania si prvého stretnutia.“

Je tu čas prosiť o veľkonočnú radosť, zakončil svoju homíliu pápež František:

„Vyprosujme ju jedni pre druhých, ale tú radosť, ktorá pochádza z Ducha Svätého, tú, ktorú dáva Duch Svätý: radosť veľkonočnej poslušnosti, radosť z veľkonočného svedectva a radosť z veľkonočnej konkrétnosti.“ 

12 apríla 2018, 12:34
Čítaj celé >