Hľadaj

Kardinál Hummes s pápežom Františkom Kardinál Hummes s pápežom Františkom  (Vatican Media)

Zomrel brazílsky kardinál Cláudio Hummes, ktorý inšpiroval pápeža k menu František

V pondelok 4. júla zomrel po dlhej chorobe vo veku 87 rokov kardinál Cláudio Hummes, emeritný arcibiskup São Paula a emeritný prefekt Kongregácie pre klerikov. Pri tejto príležitosti zaslal Svätý Otec brazílskej Cirkvi kondolenčný telegram, v ktorom okrem iného píše: „Stále mám v živej pamäti slová, ktoré mi Dom Claudio povedal 13. marca 2013 a požiadal ma, aby som nezabúdal na chudobných“.

Práve kardinál Hummes inšpiroval pápeža zvoliť si meno František.  Pri konkláve v roku 2013 sedel po boku kardinála Bergoglia, s ktorými ich spájalo priateľstvo. Keď bolo pri sčítaní hlasov jasné, že sa stane pápežom, pošepkal mu do ucha: „Nezabudni na chudobných“. Pápež František  neskôr novinárom vysvetlil: „Rýchlo nato mi vo vzťahu k chudobným prišiel na um sv. František z Assisi“. Kardinál Hummes bol po boku pápeža Františka pri jeho prvom predstavení sa svetu z loggie Vatikánskej baziliky.

Kardinál Hummes (napravo) 13. marca 2013
Kardinál Hummes (napravo) 13. marca 2013

Kardinál Cláudio Hummes patril k Rádu menších bratov františkánov. Narodil sa 8. augusta 1934 v brazílskom Montenegre (Rio Grande do Sul). Za kňaza bol vysvätený v roku 1958 a biskupom sa stal v roku 1975. Sv. Ján Pavol II. ho v roku 1998 menoval za arcibiskupa São Paula a v roku 2001 ho kreoval na kardinála. V roku 2006 ho Benedikt XVI. menoval za prefekta Kongregácie pre klerikov a zveril mu aj úlohu prípravy Roka kňazov 2007.

Počas Synody biskupov o Amazónii v roku 2019 bol kardinál Hummes generálnym relátorom a v roku 2020 bol zvolený za predsedu Cirkevnej konferencie Amazónie. Vo svojej pastierskej službe mal kardinál Hummes na srdci  predovšetkým núdznych: domorodé národy Amazónie, misionárov z radov zasvätených i laikov, chudobných z južnej časti sveta, ako aj vykorisťovaných robotníkov a obete klimatických zmien.

Kardinálsky zbor má po smrti kardinála Cláudia Hummesa 207 členov, z ktorých 116 je voličov.

-zk-

Aktualizované 5. júla: 14:16

05 júla 2022, 12:45