Hľadaj

Slovenská delegácia po záverečnej omši 25. júna (vpravo Monika a Alfonz Juckovci) Slovenská delegácia po záverečnej omši 25. júna (vpravo Monika a Alfonz Juckovci)

Manželia Juckoví pre Vatikánsky rozhlas: Silné dojmy zo Svetového stretnutia rodín

Aké bolo 10. svetové stretnutie rodín 2022 v Ríme? Manželia Alfonz a Monika Juckovci z Bratislavy, ktorí boli v slovenskej delegácii, sa na záver podelili s dojmami pre Vatikánsky rozhlas.

V delegácii vedenej košickým eparchom Cyrilom Vasiľom SJ, predsedom Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska, zastupovali Slovensko tri manželské páry, medzi ktorými boli aj Monika a Alfonz Juckovci z Bratislavskej arcidiecézy. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas hovoria o tom, ako počas stretnutia v dňoch 22. – 26. júna zažili spolupatričnosť rodín celého sveta, pocítili blízkosť Svätého Otca Františka a z konferenčnej časti si odnášajú podnety zo svedectiev z rozličných kútov sveta.

V Ríme zaznelo mimoriadne silné a dojímavé 

svedectvo z Austrálie o odpustení, ktoré rozpovedala rodina so siedmimi deťmi. „Standig ovation“ publika v Aule Pavla VI. vyvolali slová rodičov o tom, ako postupne s Božou pomocou dokázali odpustiť človeku, ktorý pri autonehode zavinil smrť troch ich detí. „Odpustenie je ako sval, ktorý treba používať a cvičiť ho, a potom človek dokáže odpúšťať aj vo všednom, bežnom živote“ - cituje slová z austrálskeho svedectva Monika Jucková.

Tohtoročné Svetové stretnutie rodín malo novú štruktúru, založenú na relatívne menšom centrálnom stretnutí delegátov z celého sveta a masovejších paralelných podujatiach na miestnej a diecéznej úrovni po celom svete. Tento model organizovania sa javí ako udržateľný pre budúcnosť, konštatuje Alfonz Juck. Spomedzi silných svedectiev, ktoré na neho urobili dojem, uvádza nezvyčajný príbeh zo Singapúru o tom, ako manželka katolíčka vydatá za moslima nakoniec priviedla svojho muža ku kresťanskej viere a začleneniu do Cirkvi.

Rozhovor prinášame vo formáte podcast:

Alfonz a Monika Juckovci: Silné momenty Svetového stretnutia rodín

(Pripravil Jozef Bartkovjak SJ)

Alfonz a Monika Juckovci
Alfonz a Monika Juckovci
27 júna 2022, 13:05