Hľadaj

Mons. Luc Van Looy Mons. Luc Van Looy 

Belgický biskup Van Looy sa zriekol prijatia kardinalátu

Emeritný biskup belgického Gentu Mons. Lucas Van Looy SDB, ktorého mal pápež František kreovať na kardinála pri konzistóriu 27. augusta, sa zriekol prijatia kardinálskeho titulu. Po jeho menovaní sa totiž v Belgicku objavili polemiky, že v minulosti nekonal rázne voči prípadom zneužívania zo strany kňazov. Meno belgického preláta figurovalo medzi piatimi kardinálmi vymenovanými už za vekovou hranicou 80 rokov.

Komuniké Konferencie biskupov Belgicka zo štvrtka 16. júna vysvetľuje, že oznámenie menovania emeritného biskupa Van Looya na kardinála „vyvolalo mnohé pozitívne reakcie, ale aj kritiku ohľadom toho, že ako biskup Gandu (2004-2020) nie vždy reagoval 

s dostatočnou energiou proti zneužívaniam“ spáchaným kňazmi. Negatívna reakcia vyšla najmä od belgickej skupiny Mensenrechten in de Kerk.

„Aby sa predišlo tomu, že by obete týchto zneužívaní po jeho vymenovaní za kardinála boli opäť zranené“, vysvetľuje sa v nóte biskupskej konferencie, „Mons. Van Looy požiadal pápeža, aby ho oslobodil od prijatia tohto menovania. Pápež František jeho žiadosti vyhovel.“

Salezián Lucas Van Looy, ktorý sa narodil v roku 1941 v belgickom Tielene, v 70. rokoch pôsobil ako misionár v Južnej Kórei a v nasledujúcich desaťročiach bol členom Generálnej rady Saleziánov dona Bosca. V roku 2003 bol vo veku 62 rokov menovaný za biskupa v Gente na severozápade Belgicka. Pápež prijal jeho zrieknutie sa úradu v novembri 2019 vo veku 78 rokov.

Mons. Van Looy sa zapísal do pamäti svojím prejavom pred členmi belgickej parlamentnej komisie v roku 2010, v ktorom povedal, že je „hlboko pohnutý“ škandálmi sexuálneho zneužívania maloletých, ktoré otriasli Katolíckou cirkvou v Belgicku a na celom svete. Zároveň uviedol, že Cirkev má povinnosť oznámiť súdnym orgánom každé podozrenie o sexuálnom zneužívaní zo strany kléru, a pri tejto príležitosti sa ospravedlnil obetiam tohto „neľudského utrpenia“.

-zk-

17 júna 2022, 12:02