Hľadaj

Svätý Otec s generálnym vikárom pre Rímsku diecézu kard. Angelom De Donatisom Svätý Otec s generálnym vikárom pre Rímsku diecézu kard. Angelom De Donatisom

Svätý Otec vymenoval troch pomocných biskupov pre Rímsku diecézu

Pápež František vymenoval trojicu kňazov za pomocných biskupov pre Rímsku diecézu. 65-ročný o. Riccardo Lamba a 51-ročný o. Daniele Salera doteraz pôsobili ako správcovia farností na území Ríma, 51-ročný o. Baldassarre Reina bol rektorom kňazského seminára v Agrigente na Sicílii.

Trojicu menovaní zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice v piatok 27. mája.

Pripomeňme, že pápežovi Františkovi ako rímskemu biskupovi v súčasnosti  pomáhajú v plnení jeho pastoračnej úlohy generálny vikár pre Rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis a šiesti pomocní biskupi, zodpovední za jednotlivé zóny Ríma a špecifické pastoračné oblasti.

Pomocnými biskupmi Ríma sú Mons. Guerino di Tora, Mons. Paolo Selvadagi, Mons. Daniele Libanori SJ, Mons. Paolo Ricciardi, Mons. Dario Gervasi a Mons. Benoni Ambarus.

-jb-

27 mája 2022, 16:00