Hľadaj

Južná Arábia má nového apoštolského vikára, opäť z rehole kapucínov

V službe pastoračného riadenia Apoštolského vikariátu Južnej Arábie, pokrývajúceho oblasť Arabského polostrova, vystrieda 80-ročného švajčiarskeho kapucína Mons. Paula Hindera jeho rehoľný spolubrat, 63-ročný Mons. Paolo Martinelli, doterajší pomocný biskup Milánskej arcidiecézy.

O pápežskom menovaní po predchádzajúcom prijatí zrieknutia sa úradu informovalo vatikánske Tlačové stredisko v nedeľu 1. mája.

-jb-

03 mája 2022, 12:27