Hľadaj

Archívna snímka: Veľkonočná vigília v roku 2018 Archívna snímka: Veľkonočná vigília v roku 2018 

Kardinál Tomko predsedal pamiatke Pánovej večere v slovenskom kolégiu v Ríme

Najstarší člen kardinálskeho zboru, 98-ročný kardinál Jozef Tomko bol na Zelený štvrtok 14. apríla hlavným celebrantom pri slávení pamiatky Pánovej večere v kostole Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov sa v krátkom príhovore zameral na tajomstvo Eucharistie ako najvyšší dar Kristovej lásky pri Poslednej večeri. Podelil sa so svojím osobným prežívaním radosti a vďačnosti voči Bohu, že práve z kostola slovenského ústavu a kolégia mohli a môžu naďalej prúdiť Božie milosti pre všetkých, ktorí prichádzajú do Ríma.  

V rodinnej atmosfére vytvorenej komunitou Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok koncelebrovali pri eucharistickom stole rektor kolégia Pavol Zvara a ďalší piati slovenskí kňazi.

-jb-

15 apríla 2022, 11:15