Hľadaj

Kardinál Parolin na podujatí v Mexico City Kardinál Parolin na podujatí v Mexico City 

Kardinál Parolin je v Mexiku pri 30. výročí obnovenia diplomatických vzťahov

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin navštívil Mexiko pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov so Svätou stolicou a pri otvorení celocirkevného zhromaždenia Mexika, ktoré sa koná vôbec po prvý raz.

V utorok 26. apríla sa za účasti kardinála Parolina konala v Mexico City akademická konferencia pri 30. výročí obnovenia diplomatických vzťahov medzi Mexikom a Svätou stolicou. Na podujatí s názvom „Otvorená sekulárnosť a náboženská sloboda: Súčasná vízia“ sa zúčastnil aj mexický minister zahraničných vecí.

Mexiko a Svätá stolica podpísali 21. septembra 1992 dohodu, ktorá obnovila diplomatické styky založené na spoločných hodnotách a spoločných aktivitách na podporu dodržiavania ľudských práv, pričom zohľadňuje význam katolicizmu v Mexiku a odluku cirkvi od štátu.

Kardinál Parolin sa v tom čase podieľal na príprave tohto historického okamihu, pretože bol v rokoch 1989 až 1991 spolu s vtedajším apoštolským delegátom v Mexiku arcibiskupom Girolamom Prigionem členom apoštolskej delegácie v Mexiku.

-jb-

28 apríla 2022, 20:22