Hľadaj

Rímska diecéza sa vydá na nočnú prosebnú púť za mier pre Ukrajinu

Diecéza Večného mesta bude spoločne vyprosovať mier pre Ukrajinu nočnou púťou do mariánskej svätyne Divino Amore. V procesii ponesú milostivý obraz Panny Márie Božskej lásky.

V máji 1944 sa pred týmto milostivým obrazom obyvatelia Ríma úpenlivo modlili spolu s pápežom Piom XII., aby bolo mesto ušetrené pred zničením pri odchode nemeckých okupačných vojsk. 

Pod vedením vikára Svätého Otca pre mesto Rím, kardinála Angela De Donatisa sa pútnici v sobotu 19. marca pred polnocou zhromaždia v Lateránskej bazilike a jej okolí a budú kráčať až do rána do pútnickej svätyne na južnom okraji Ríma v časti Castel di Leva. Tamojšie Santuario della Madonna del Divino Amore je hlavným mariánskym pútnickým miestom Rímskej diecézy. V nedeľu ráno o 6. hodine budú pútnici spoločne so svojím duchovným pastierom sláviť svätú omšu „Za mier“.

V liste s pozvaním určeným veriacim a ľuďom dobrej vôle v Rímskej diecézy kardinál De Donatis píše: „Všetci túžime po pokoji, po mieri, ktorý ľudia sami nemôžu vybudovať. Preto chceme odpovedať na výzvu nášho biskupa pápeža Františka, aby sme vytrvali v modlitbe a pokání. Pri iných príležitostiach, v ťažkých chvíľach, sa rímsky ľud zveril Panne Márii Božskej lásky, aby sa dovolával jej materinského príhovoru.“

„Modlitba má moc zmeniť srdce človeka a chod dejín,“ dodáva rímsky vikár. K púti s budú môcť pripojiť aj cez priamy prenos v televízii a strímingu na sociálnych sieťach.

-jb-

17 marca 2022, 12:57