Hľadaj

Detail mozaiky od M. Rupnika v kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne Detail mozaiky od M. Rupnika v kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne 

P. Dufka: Čo sa skrýva za násilnosťou, zlobou a túžbou po moci?

Mnohí z nás sa po zhliadnutí záberov z Ukrajiny pýtajú: Aká sila sa skrýva za násilnosťou, zlobou a túžbou po moci?
P. Peter Dufka SJ: Spiritualita súčasného človeka - marec 2022

Evagrius Pontský, ktorý žil v 4. storočí ako osamelý mních, mal mnoho duchovných skúseností. Vychádzajúc z nich napísal krátke dielo s názvom Osem zlých duchov, v ktorom im dáva mená a vysvetľuje ich dynamiku. Sú to: obžerstvo, žiadostivosť, lakomstvo, hnev, smútok, lenivosť, márnivosť, pýcha. Takmer všetky tieto výrazy poznáme dnes pod názvom sedem hlavných hriechov.  Evagrius  bol však presvedčený o tom, že nejde len o hriešne sklony, ktoré vychádzajú z našej ľudskej prirodzenosti poznačenej dedičným hriechom, ale že tieto sily prichádzajú i zvonka. Tento asketický mních vo svojom ďalšom diele s názvom O rozličných zlých myšlienkach popisuje troch hlavných démonov, ktorí pokúšali Ježiša na púšti, ale ktorí dodnes útočia na každého jedného z nás. Sú to: žiadostivosť tela, túžba po moci a pýcha života. Vysvetľuje celú ich deštruktívnu dynamiku, ktorá sa maskuje lákavými ponukami a sériou klamstiev.

Tieto tri duchovné tendencie majú na človeka taký škodlivý vplyv, že sa podobajú ťažkým mechanizmom, ktoré poškodia dom. I keď zostane po ničení ešte nejaký múr stáť, dom už nespĺňa svoju funkciu. Je to obraz človeka, ktorý sa otvorí jednému z týchto pokušení. I keď ho neoberie o všetko a niektoré múry jeho dobrých vlastností zostanú stáť, budova jeho osobnosti je natoľko narušená, že to už nie je dom, v ktorom sa dá bývať.  

Zlé podnety prichádzajúce zvonka, ktoré nás pokúšajú, 

Evagrius nazýva logismoi. Sú to nenápadné návrhy zla, s ktorými môžeme súhlasiť a dať im život, ale ktoré môžeme aj okamžite vyhodiť a odstrániť zo svojho srdca. V známej Saint-Exupéryho knihe Malý princ opisuje starostlivosť o svoju planétu. Rastú na nej užitočné rastliny, ale aj plevy. Semená sú na začiatku neviditeľné, akoby spali v hlbinách zeme až dovtedy, kým začnú klíčiť. Len postupne a pomaly sa objaví malý výhonok, ktorý sa však dá už bližšie rozpoznať. Ak je to ruža alebo iný kvet, môžeme ich nechať. Ak je to však škodlivá rastlina, treba ju vykoreniť hneď, ako ju rozoznáme. Presne takto si počínal Malý princ, a preto na jeho planéte bolo všetko krásne. Pôvodne na nej boli i veľmi škodlivé semená stromov baobabov. Keby tieto narástli do veľkých rozmerov, nikdy by sa ich už nezbavil. Preto ich Malý princ pravidelne vytrhával, aby nenarástli do veľkých rozmerov a nezničili mu planétu.

Toto je novodobý obraz našej duše, v ktorej môžu vyrásť nečnosti a zloba do veľkých rozmerov, ak ich dostatočne skoro nevykoreníme. Púštni otcovia hovoria o hlave hada. Je schopná objaviť sa v akejkoľvek štrbinke ľudských nedostatkov. Ak ju človek dostatočne skoro nespozoruje, neskôr môže byť už neskoro. Kde sa totiž zmestí hadova hlava, tadiaľ sa prepchá i celé telo. 

Nie náhodou sa dobré alebo zlé ovocie života človeka objaví až v jeho druhej polovici. Semeno dobra alebo zla bolo zasadené už v mladosti, ale do veľkých rozmerov vyrastá až v dospelom veku.  V prvej polovici života človek obyčajne dokáže ukryť rozličné tendencie, avšak v druhej polovici života už trochu ťažšie. A tak môžeme stretnúť krásneho starca, s ktorým sa cítime dobre. Jeho dobrota akoby prenikla celé jeho telo. Ak celý život kultivoval svoje vnútro a uchoval si čisté srdce, jeho okolie to zachytáva. Na kresťanskom Východe to nazývajú zbožstvenie. Ale môžeme stretnúť aj človeka v dospelom veku, ktorý je zlý a ktorý skôr pripomína karikatúrou ľudskej osoby, pretože jeho správanie je silne poznačené túžbou po sláve, moci a bohatstve.

V Kostole Božského Srdca Ježišovo v Košiciach je bronzový kríž od známeho moravského umelca Otmara Olivu. Kríž má podobu kopije, ktorá prebodáva telo hada. Ten sa nachádza pod krížom a v dôsledku tejto rany hynie. Avšak had hynie ešte i z iného dôvodu. Má otvorenú papuľu, ktorou požiera svoje vlastné telo. Takto umelec vyjadril teologickú pravdu o moci kríža a o samodeštrukcii zla. Kráľovstvo nebeské mocnosti zla nepremôžu, ale tieto mocnosti postupne ničia i samy seba. Požierajú samy seba.   

Milí priatelia, využime Pôstne obdobie na to, aby sme bedlivo sledovali vlastné srdce a včas z neho vykorenili všetky zárodky zloby a hriechu. Posilnime však i vieru vo víťazstvo Krista, ktorý svojím krížom premohol zlo a vykúpil svet.  

06 marca 2022, 18:29