Hľadaj

Odpoveď z Moskvy na list kardinála Hollericha patriarchovi Kirillovi

Moskovský patriarchát odpovedal na list kardinála Jeana-Clauda Hollericha, predsedu COMECE (Komisia biskupských konferencií EÚ) z 8. marca adresovaný patriarchovi Moskvy a celej Rusi Kirillovi. V odpovedi, ktorú zaslal 17. marca vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov Moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolita Hilarion, sa zdôrazňuje spoločné úsilie kresťanov o ukončenie vojny.

V odpovedi, ktorú zaslal 17. marca vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov Moskovského patriarchátu Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolita Hilarion, sa cituje vyjadrenia patriarchu Kirilla, že „každá vojna medzi bratmi je dielom diabolským, nie Božím“. Volokolamský metropolita Hilarion okrem iného píše:

„Vzťahy medzi Západom a Ruskom sa dostali do slepej uličky, čo viedlo k strate vzájomnej dôvery a schopnosti počúvať sa navzájom.

V tejto situácii je nevyhnutné vzdať sa rétoriky ultimát, vytvoriť kanály dialógu a zorganizovať oficiálne a neoficiálne rokovania, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť spravodlivý mier. Ako kresťania sme povolaní podporovať túto vec našimi modlitbami a prácou.

Už osem rokov Ruská pravoslávna cirkev počas každej liturgie obetuje modlitby za ukončenie konfliktu na Ukrajine. Vzhľadom na posledný vývoj udalostí bola do božskej liturgie zaradená osobitná modlitba za čo najskoršie obnovenie mieru. Pozývame všetkých, aby sa vrúcne modlili za zastavenie každej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou, aby Pán svojou mocou pomohol našim národom opäť nájsť pokoj a blaho. V týchto tragických dňoch sú srdcia veriacich našej Cirkvi, ktorej stádo sa nachádza na oboch stranách konfliktu, preplnené smútkom. Ako vo svojej nedávnej homílii pripomenul Jeho Svätosť patriarcha Kirill, „každá vojna medzi bratmi je dielom diabolským, nie Božím“.

Za týchto ťažkých okolností je veľmi dôležité poskytnúť pomoc utečencom a všetkým, ktorí sú zasiahnutí bojmi. Moskovský patriarchát a Ukrajinská pravoslávna cirkev, ktorá je jeho súčasťou, ako aj rôzne inštitúcie Rímskokatolíckej cirkvi sa do týchto aktivít zapájajú. Dúfam, že táto práca bude pokračovať.“

V liste sa ďalej uvádza, že patriarcha Kirill „robí veľa pre obnovenie mieru a dôvery, zvlášť na ukrajinskej pôde“.

Ako pokračuje metropolita Hilarion, „najdôležitejšie v tejto situácii je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby priame rokovania pokračovali a priniesli výsledok v čo najkratšom čase, a aby vzťahy medzi Západom a Ruskom mali stále potenciál pre dialóg“.

Vedúci Oddelenia vonkajších vzťahov Moskovského patriarchátu na záver dodáva, že „aj COMECE by mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri budovaní takéhoto dialógu prostredníctvom spolupráce so zástupcami EÚ, aby sa zabránilo ďalšiemu vyhrocovaniu súčasnej situácie a pomohlo ju prekonať na základe kresťanských hodnôt, ktoré nás všetkých spájajú.“

-jb, mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 marca 2022, 14:51