Hľadaj

Bazilika Svätého hrobu v Jeruzaleme: pohľad na Rotundu Anastasis Bazilika Svätého hrobu v Jeruzaleme: pohľad na Rotundu Anastasis 

Jeruzalem: Kresťania spoločne reštaurujú dlažbu Baziliky Svätého hrobu

V Bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme sa začali práce na reštaurovaní dlažby starobylého chrámu vyhľadávaného pútnikmi. Pri začatí prác sa stretli v spoločnej modlitbe tri kresťanské komunity, zodpovedné za tzv. „Status Quo“ tohto posvätného miesta: Grécko-pravoslávna cirkev, Katolícka cirkev a Arménska apoštolská cirkev.

Pred začatím prác sa v pondelok 14. marca všetky tri komunity zhromaždili v chráme na spoločnej modlitbe v gréčtine, latinčine a arménčine. Potom spoločne nadvihli prvý dlažobný kameň historickej dlažby, ako symbolický začiatok prác na obnove. Kustód Svätej zeme páter Francesco Patton OFM, Grécko-pravoslávny patriarcha Teofilos III. a reprezentant arménskeho patriarchu Nourhana Manougiana pri tejto príležitosti vo svojich príhovoroch vyzdvihli spoluprácu všetkých troch komunít.

Reštaurovanie dlažby v priestore baziliky nadväzuje na predchádzajúcu obnovu objektu Kristovho hrobu vo vnútri baziliky (Rotunda Anastasis), o ktorú sa pred šiestimi rokmi postaral Grécky pravoslávny patriarchát. Obnovu dlažby tentoraz zabezpečuje Kustódia Svätej zeme. Projekt začatý v roku 2019 sa realizuje v spolupráci s talianskymi odborníkmi: Univerzitou La Sapienza v Ríme, Centrom pre konzervovanie a reštaurovanie „La Venaria Reale“, Milánskou polytechnikou a firmami Manens z Padovy a IG Ingegneria Geotecnica z Turína.

Obnova dlažby jeruzalemskej Baziliky Svätého hrobu je spojená s archeologickým prieskumom, ktorého trvanie sa odhaduje na dva a pol roka. Okrem reštaurátorsko-konzervačných prác projekt obnovy dlažby venuje pozornosť bezpečnostnej stránke, elektroinštaláciám, vodoinštaláciám a protipožiarnemu zabezpečeniu i rozličným ďalším aspektom spojeným s liturgickým využívaním priestorov a s prítomnosťou pútnikov.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

20 marca 2022, 19:08