Hľadaj

Aj chudobné Moldavsko pomáha záplave ukrajinských utečencov

Z Ukrajiny podľa včerajších správ utieklo už najmenej milión jej obyvateľov. Cirkev v susediacich krajinách vrátane Slovenska sa v prvej línii angažuje v podávaní pomocnej ruky utečencom. Prinášame stručný pohľad na formy pomoci poskytované zo strany miestnych cirkví v Moldavsku, Poľsku a Rumunsku.

Aj keď najviac Ukrajincov smeruje do Poľska, mimoriadne veľký počet utečencov hľadá útočisko vo dva a pol miliónovom Moldavsku, ktoré je podľa štatistík najchudobnejšou krajinou na európskom kontinente.

Počet utečencov v Moldavsku v uplynulých dňoch prekročil 100 tisíc a neustále sa zvyšuje, hovorí v rozhovore pre ruskú sekciu Vatikánskeho rozhlasu Mons. Anton Coșa [výslovn. „Koša“], biskup Kišiňova a apoštolský administrátor Moldavska:

„Naša cirkev i celá naša spoločnosť od prvých dní organizuje činnosť na podporu početných utečencov. ... Ešte pred začiatkom vojny boli pripravené miesta pre utečencov - prostredníctvom našich štruktúr, ako aj rôznych priestorov, ktoré poskytli priatelia a ľudia ochotní pomôcť. Preto sme im od prvých dní začali poskytovať rôzne služby s podporou dobrovoľníkov, ale najmä našich charitatívnych organizácií.

Niektorí sú zodpovední za prepravu ľudí z hraníc 

do cieľových destinácií, iní zhromažďujú základné potreby, ďalší vybavujú špeciálne požiadavky v súvislosti s dokladmi alebo chúlostivými zdravotnými situáciami a ďalší pomáhajú pri plánovaní logistiky pre tých, ktorí chcú cestovať ďalej, poskytujú informácie o možnostiach cestovania, pomáhajú pri nákupe leteniek, robia testy na covid a podobne. Okrem toho, v našich farnostiach sú veriaci, ktorí sú pripravení prijať utečencov do svojich rodín, a sú aj takí, ktorí keďže sú v zahraničí, dávajú im k dispozícii svoje domovy.

Okrem toho tam kde sa to dá, sú už teraz utečenci prichýlení vo farských domoch i v domoch rehoľných kongregácií. Myslím, že v súčasnosti sme schopní poskytnúť prístrešie približne 500 utečencom. Zdá sa však, že to najťažšie práve prichádza: hovorí sa, že počiatočný zápal bude postupne slabnúť, spoločenstvo sa unaví a práve v týchto chvíľach bude ešte viac treba ľudí s vierou v Boha, pripravených ísť až do konca. Preto okrem všetkých našich činností celá naša diecéza neustále prosí Pána o silu a modlí sa o udelenie pokoja: len on nám môže pomôcť odolávať a nachádzať cestu k pokoju.“

Medzi charitatívne organizácie pôsobiace v Moldavsku, o spolupráci s ktorými hovorí Mons. Coșa, patria Caritas MoldavaRegina PacisOptima FideDom pomociCentrum Jána Pavla II. a Centrum Dona Bosca.

„Stany nádeje“ katolíckej charity v Poľsku

Poľská katolícka charita (Caritas Polska) sa po dohode s verejnými orgánmi stará o obrovský počet utečencov, ktorí prúdia do krajiny. V piatich lokalitách (Przemyśl, Zosin, Hrebenne, Lubaczow a Dorohusk) zriadila tzv. „stany nádeje“, v ktorých si tisíce ľudí, ktorí práve prekročili hranice, môžu oddýchnuť, dostať jedlo a v prípade potreby i peniaze a telefónne karty, ako aj inú materiálnu pomoc a psychologickú podporu.

Okrem toho Charita otvorila útulky v diecézach Przemyśl a Sandomierz, v každom z nich nachádza útočisko 100 až 120 ľudí. Katolícka charita sa stará aj o mnohé deti z ukrajinských detských domovov, ktoré opustili krajinu; doteraz koordinovala pomoc prvým 300 deťom, z ktorých mnohé sú zdravotne postihnuté.

Rumunsko pomáha aj pri tranzite občanov Maroka či Indie

Katolícka charita v Rumunsku otvorila prijímacie centrum v meste Siret, ktoré je hlavným hraničným priechodom s Ukrajinou a štyri útulky pre najmenej 200 osôb, kde môžu utečenci prenocovať a nájsť pomoc na dlhšie alebo kratšie obdobie.

Charita tiež organizuje tranzit utečencov na železničné stanice, aby im uľahčila cestu. Táto služba je obzvlášť účinná pre mnohých utečencov, ktorí sú občanmi ďalších krajín ako Maroko či India, ktorí utekajú z Ukrajiny, kde pracovali, a ktorí sú v Bukurešti kontaktovaní orgánmi svojich krajín, aby sa zorganizoval ich návrat.

Pomoc Cirkvi utečencom z Ukrajiny má vysokú intenzitu aj v ďalších pohraničných krajinách, v Maďarsku i u nás na Slovensku.

-zk-

05 marca 2022, 19:21