Hľadaj

Slovenské kolégium v Ríme: Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v znamení krásy

V Pápežskom slovenskom kolégiu a ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa v sobotu 12. februára konala slávnosť titulu kostola, zasväteného slovanským vierozvestcom. Hlavný celebrant a kazateľ duchovný otec Marek Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, ktorý pracuje na Kongregácii pre východné cirkvi, dal v homílii nazrieť do bohatstva spirituality byzantskej tradície, ktorá formovala životy sv. Cyrila a Metoda.

V zhromaždení tvorenom najmä slovenskými kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi pôsobiacimi vo Večnom meste rektor kolégia Pavol Zvara privítal na prvom mieste kardinála Jozefa Tomka, viacerých prelátov a tiež veľvyslancov Slovenskej republiky a Českej republiky pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho a Václava Kolaju.

Rektor kolégia pripomenul niekoľko výročí 

spojených s tohtoročnou slávnosťou: Od vydania listu pápeža Pia XI. Quod sanctum Cyrillum, adresovaného biskupom v Československu a v iných slovanských národoch uplynie 95 rokov. V januári bolo 100.  výročie založenia kláštornej komunity, dnešného opátstva sv. Andreja Svorada v Clevelande, ktorá ako prvá z USA podporila stavbu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Koncom januára uplynulo 30 rokov od smrti  akademického umelca prof. Jozefa Cincíka, autora mozaík a vitráží v kostole Pápežského slovenského kolégia. Na tento rok pripadá aj 70. výročie inštalácie oltára nad hrobom sv. Cyrila v bazilike San Clemente, ktorý venovali americkí Slováci.

Otec Marek Durlák sa v homílii sústredil 

na celostnú osobnostnú formáciu, vďaka ktorej sa svätí solúnski bratia stali tvorcami veľkých diel ako Božie nástroje. Pripomenul najmä duchovný vzor veľkého cirkevného otca zo 4. storočia sv. Gregora Nazianzského, ktorého kresťanský Východ označuje prívlastkom Teológ.

Vďaka za životné dielo sv. Cyrila a Metoda patrí samotnému Bohu, ktorý sám týchto veľkých mužov pre nás vzbudil zo svojej lásky, zdôraznil kazateľ. Špecifický odkaz solúnskych bratov sformuloval týmito slovami:

„Chcem vás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme vždy dbali na svoj osobný rozvoj, na svoju formáciu. Aby sme si formáciu nikdy nespájali s niečím, čo sa týka iba rokov mladosti a školy, pretože duchovný, duševný, intelektuálny i telesný rozvoj, na tom treba pracovať stále. Pretože iba dobre sformovaný človek môže vykonať aj nejaké veľké dielo a iba dobre sformovaný človek môže zanechať hlbokú pozitívnu stopu na tých druhých.“

Homília o. Marka Durláka

O hudobnú krásu slávenia sa hrou na organe a sólovým spevom postaral umelec Ľuboš Gabčo. Po eucharistickej slávnosti nasledovala prezentácia výstavy teologických obrazov slovenského jezuitu pátra Petra Girašeka a pohostenie slovenskými špecialitami pripravené komunitou rehoľných sestier satmárok - Milosrdných sestier sv. Vincenta.

Fotogaléria

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 februára 2022, 23:50