Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Ruskí katolíci sa modlia za mier

V odpovedi na výzvu ruských katolíckych biskupov – „Prosíme všetkých našich veriacich, aby tieto dni venovali intenzívnejšej modlitbe a pôstu za záchranu ľudských životov“ – veriaci v rôznych regiónoch Ruskej federácie organizujú modlitbové vigílie a vyprosujú od Boha ukončenie vojny a obnovenie mieru na Ukrajine.

V utorok 1. marca sa z iniciatívy diecézy svätého Klimenta v Saratove v Rusku začne nepretržitá deväťdňová adorácia Najsvätejšej sviatosti. K iniciatíve sa neustále pripája čoraz viac katolíckych komunít v celej krajine.

Nepretržitú eucharistickú adoráciu otvorí o polnoci 1. marca biskup Clemens Pickel, potom budú v modlitbovej poklone pred Pánom Ježišom v Eucharistii pokračovať mníšske komunity v Taganrogu, Orsku, Astrachani, Kazani a Saratove, veriaci v Moskve, Soči, Novočerkassku, Rostove na Done, Vladikaukaze a Krasnodare, seminaristi a františkánska komunita v Sankt-Peterburgu.

V moskovskom rímskokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla sa 26. februára konala modlitba Taizé za mier medzi Ruskom a Ukrajinou.

Modlitba za mier a vlasť v Moskovskej arcidiecéze

V Moskovskej arcidiecéze sa na výzvu arcibiskupa metropolitu Mons. Pavla Pezziho po každej svätej omši modlí modlitba „Za mier a vlasť“:

Bože, Vládca a Kráľ národov! Prosíme ťa, naplň nás silou svojho Ducha. Daruj pokoj našim srdciam, rozmnož našu dôveru v tvoju lásku. Prebuď v našom národe túžbu po mieri a dobre. Urob nás schopnými budovať našu spoločnú budúcnosť.

Bože, nech Svätý Duch premieňa tvár našej zeme a posilňuje tvoj ľud; nech nám pomáha udržiavať tvoje kráľovstvo v osobnom a rodinnom živote každého človeka, v živote spoločnosti a štátu.

Chráň nás pred sebectvom. Nedovoľ, 

aby tí, ktorí sú silnejší, zanedbávali slabších. Uchráň nás od nenávisti a predsudkov voči ľuďom s inými názormi. Nauč nás premáhať zlo, ale zároveň vidieť brata i v zle konajúcom človeku a neodopierať mu možnosť prísť k Bohu.

Nauč každého z nás vidieť vlastné chyby a nehľadať smietku v oku blížneho. Nauč nás vidieť dobro všade tam, kde je; oduševňuj nás k tomu, aby sme ho horlivo udržiavali, podporovali a odvážne bránili.

Chráň nás pred účasťou na lži, ktorá ničí svet. Daj nám statočnosť žiť v pravde. Daruj nám náš každodenný chlieb. Požehnaj naše práce, Bože, Vládca a Kráľ národov.

Amen.

(Zdroj)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 februára 2022, 11:09