Hľadaj

Rím: Slávnosť sv. Cyrila a Metoda s emeritným nunciom Mariom Giordanom

V rímskej Bazilike sv. Klementa, kde sa nachádza hrob sv. Cyrila, sa v pondelok 14. februára vo večerných hodinách konala slávnosť ku cti Apoštolov Slovanov. Hlavným celebrantom pri svätej omši bol Mons. Mario Giordana, niekdajší apoštolský nuncius v Slovenskej republike. Vo všeobecnom kalendári Katolíckej cirkvi sa sviatok sv. Cyrila a Metoda slávi práve v tomto termíne.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Osobitosťou  tohtoročného slávenia bola pripomienka 70. výročia vybudovania oltára nad hrobom sv. Cyrila. Historickú udalosť pripomenuli počas slávnosti vo svojich príhovoroch rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda d.p. Pavol Zvara i rektor baziliky sv. Klementa páter Paul Lawlor O.P.

Arcibiskup Mario Giordana, ktorý nedávno oslávil 80 rokov, si v úvode zaspomínal, ako mal v čase svojej takmer desaťročnej služby nuncia na Slovensku príležitosť pocítiť úprimnú nábožnosť ľudí a ich úctu k sv. Cyrilovi a Metodovi. V homílii predstavil svätých solúnskych bratov ako našich predkov vo viere. Pripomenul ich významné miesto v cirkvi vtedajšieho kresťanského východu i západu, ich evanjelizačné a misionárske dielo medzi Slovanmi a ich duchovný odkaz pre Európu a pre celú Cirkev:

„Svojou činnosťou sa podujali vytvoriť akoby duchovný most 

medzi Cirkvou Východu a Západu, a tiež aj so svetom svojej doby, kde sa rysovali štiepenia a rozdelenia i v občianskej spoločnosti i v Cirkvi.“

Grandióznym dielom sv. Cyrila a Metoda bol preklad liturgických kníh do jazyka Slovanov, pripomenul Mons. Giordana:

„Skutočne, dať ľuďom možnosť chváliť Boha vo vlastnom jazyku a byť si vedomí svojej národnej a kultúrnej identity, to bol misijný program činnosti Cirkvi potvrdený a odporučený nie tak dávno Druhým vatikánskym koncilom.“

Svätí solúnski bratia sa tak vo svojej dobe stali „znamením čias“ pre budúcu novú tvár Európy, skonštatoval emeritný apoštolský nuncius v závere homílie:

„Tento pastoračný program uvedený do činnosti pred jedenástimi storočiami sv. Cyrilom a Metodom medzi slovanskými národmi sa stal vzdialeným „znamením čias“, ktoré predpovedalo novú tvár nielen pre Cirkev, ale aj pre samotnú Európu, ktorá sa vtedy formovala. Toto je dôvod, prečo svätý pápež Ján Pavol II. neváhal vyhlásiť sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov našej modernej Európy, spolu so sv. Benediktom.“

Slávnosť so začiatkom o 18.30 liturgicky animovala 

komunita Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda na čele s rektorom Pavlom Zvarom a s vicerektorom Viliamom Zemančíkom ako ceremoniárom. Pri hlavnom oltári nad hrobom svätého pápeža Klementa koncelebrovali rektori štyroch pápežských kolégií: slovenského, českého, chorvátskeho a slovinského a spolu s nimi ďalších okolo 60 kňazov. Veriaci zaplnili vyhradené miesta v lodiach chrámu.

Pri liturgickom slávení prevažne v talianskom jazyku zazneli aj niektoré čítania a spevy v slovenčine. Hrou na organe a sólovým spevom liturgiu sprevádzal hudobný umelec Ľuboš Gabčo z Bratislavy.

Na hlavnom oltári bola počas svätej omše vystavená relikvia sv. Cyrila v ozdobnom relikviári, ktorý na záver niesli v procesii so sviecami k hrobu svätca. Po svätej omši celé zhromaždenie podľa tradície zostúpilo do podzemia baziliky, kde sa slávenie uzavrelo modlitbou pri hrobe sv. Cyrila a udelením požehnania s jeho relikviou.

Slávnosti predsedal Mons. Mario Giordana (foto: Michal Martinka)
Slávnosti predsedal Mons. Mario Giordana (foto: Michal Martinka)

Medzi osobnosťami prítomnými na slávnosti bolo 15 veľvyslancov, ktorí si pri záverečnom akte uctili hrob sv. Cyrila položením kytíc s národnými trikolórami na oltár, ktorý tam pred 70 rokmi venovali zahraniční Slováci z USA a Kanady. Prvými v poradí boli veľvyslanec SR pri Svätej stolici p. Marek Lisánsky a slovenská veľvyslankyňa v Taliansku p. Karla Wursterová.

V mnohonárodnostnom zhromaždení boli niekoľkí rektori pápežských kolégií a tiež stály zástupca Svätej stolice pri Medzinárodnej organizácii cestovného ruchu Mons. Maurizio Bravi, spolu s členmi diplomatickej misie EÚ pri Svätej stolici. Prítomná bola delegácia z regiónu Zlín z Českej republiky a tiež členovia Európskeho kultúrneho združenia Cesta sv. Cyrila a Metoda.

Po minuloročnej odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 sa dlhoročná tradícia spoločnej modlitby slovanských národov mohla zase obnoviť. Z dôvodu zachovania zdravotnej prevencie to však tentoraz bolo bez zvyčajného spevu litánií počas procesie v podzemných priestoroch a bez záverečného agapé.

Presný historický dátum požehnania oltára nad hrobom sv. Cyrila je 5. júna 1952. Jeho venovanie vyjadruje latinský nápis vyrytý na čelnom okraji mramorovej platne: In honorem S. Cyrilli nationis  Slovacae filii  dedicarunt A.D. 1952 (Na počesť sv. Cyrila venovali synovia slovenského národa, roku Pána 1952).

Fotogaléria, Video, Video

Aktualizované: 15.2.2022, 10:04

14 februára 2022, 23:54